Видео-анализите стават голям бизнес през 2024 г.

Подобренията в AI вече правят ненужни ръчната намеса и непрекъснатия мониторинг от хора