СофтУни се ангажира с осигуряване на работа

Условие за това е курсистите да усвоят 70% от изучавания материал