Прозрение: Facebook „прави омразата по-лоша”

Мрежата не е в състояние да контролира съдържание на множество езици, алгоритмите не се справят с разпознаването на речта на омразата