Бизнесът търси кадри с хибридни умения

Пазарът на труда се задъхва от недостиг на квалифициран персонал

Близо 300 000 са безработните младежи у нас

Всеки шести от над 20-годишните никога не е започвал работа