Троянци-майнери носят милиони долари печалба

Потребителите са изложени на все по-интензивни атаки с криптомайнери

Онлайн банкирането е цел на „троянците”

Зловредният софтуер атакува всичко, което може да донесе парична облага на кибер престъпниците, сочи анализът на Symantec