Държавните търгове ще станат напълно електронни

В следващите четири години всички страни-членки на ЕС трябва да внедрят информационни системи, които автоматизират процеса

ПУ „Паисий Хилендарски” обяви търг за софтуер

Ще внедрява системи за документооборот и онлайн конференции