Спряха финансирането на Фонд научни изследвания

Не са взети предвид препоръките от досегашните проверки, посочи министър Анелия Клисарова