Wi-Fi HaLow e безжичният стандарт за IoT

Новата технология работи в честотния диапазон 900MHz, има по-голям радиус на действие от Wi-Fi и консумира по-малко енергия