10-нм производство на чипове дава повече брак от очаквания

Samsung и TSMC изпитват трудности с усвояване на новия технологичен процес, което ще рефлектира в плановете на техните партньори