Nokia гледа към пазара на носима електроника

Финландската компания има добри шансове да наложи бранда HERE в носими електронни устройства, които работят с информация за местоположението