Заплатите в Европа постепенно се изравняват

През 2016 г. заплатите в еврозоната са се увеличили с 1,2%, като се наблюдава повишение в почти всички държави членки

Положителни тенденции се наблюдават на пазара на труда в ЕС. При над 235 милиона работещи, заетостта надвишава нивата отпреди кризата, сочи годишен доклад на Европейската комисия на тема „Развитие на трудовия пазар и работната заплата в Европа“.

Също така безработицата, възлизаща понастоящем на 7,6%, наближава равнището си отпреди рецесията. Освен това в доклада се посочва, че за безработните е станало по-лесно да намерят работа.

По-гъвкавите условия на труд донесоха предимства както на предприятията, така и на частните лица. От друга страна, в някои случаи обаче те доведоха до разделение между работниците с различни типове договори, като временно и самостоятелно заетите са по-слабо защитени, се отбелязва в доклада.

„Все повече хора в Европа успяват да си намерят работа и сме свидетели на най-високото равнище на заетост, регистрирано някога. Целенасочените политически реформи в Европа дават своите плодове. Същевременно е необходимо да действаме по отношение на някои допълнителни предизвикателства. Трябва да гарантираме справедливи условия на труд и защита на всички работници, независимо от техния трудов статус“, заяви Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност.

През 2016 г. заплатите в еврозоната са се увеличили с 1,2%, като се наблюдава повишение в почти всички държави членки. Най-големите увеличения се отчитат в държавите членки със сравнително ниско равнище на заплащане (например балтийските страни, Унгария и Румъния). Това означава, че заплатите в Европа постепенно се изравняват.

В много държави обаче темпът на растеж на заплатите все още е по-нисък от очаквания, като се има предвид неотдавнашният спад в безработицата. Освен това в почти всички държави членки заплатите на работниците на временни договори са по-ниски от тези на постоянен трудов договор, особено в държавите членки, в които делът на временната заетост е по-висок.

Неотдавна Комисията представи законодателно предложение за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот на работещите родители и лицата, полагащи грижи. Предвижда се също модернизиране на правилата за трудовите договори и относно достъпа до социална закрила за всички.

Веднъж приети, тези инициативи биха могли да решат проблеми като сегментацията на пазара на труда и липсата на защита на работещите при нестандартни форми на заетост, подчертават от Комисията.

Коментари по темата: „Заплатите в Европа постепенно се изравняват”

добавете коментар...

  1. ;)

    Статистиката показва :d

  2. :о)

    В България средната заплата е 400-500 евро, в Германия е 2-3000 евро.
    Кое ТОЧНО се изравнява…че не разбрах?

Коментар