Задава се първият мобилен виртуален оператор у нас

От държавата с най-добрия фиксиран интернет в света, България може да се превърне в лидер и при мобилните комуникации, според участиците в обединението „Мобилни алтернативни комуникации”

Първия виртуален мобилен оператор (MNVO) у нас възнамеряват да създадат участниците в обединението „Мобилни алтернативни комуникации” – доставчиците на фиксирани услуги Нет 1, Нетера, СКАТ, Телекабел и Телесим.

„Ние вярваме, че от държавата с най-добрия фиксиран интернет в света, България може да се превърне в лидер и при мобилните комуникации”, заяви Ангел Василев, изпълнителен директор на Телекабел.

За да се случи това обаче, трябва да има общо разбиране на тази тема и подкрепа – както от държавните институции, така и от всички участници на телекомуникационния пазар.

„Икономиката на споделянето е интелигентният иновативен начин на правене на бизнес, при който се пестят ресурси, постига се по-бързо развитие в полза на потребителите с по-малко разходи за бизнеса”, посочи още Василев.

По неговите думи, в основата на успешното развитие на телекомуникациите, не само в национален, но и в световен план, е практиката за споделяне на телекомуникационна инфраструктура и мрежи. „Ние правим това от много време”, каза Василев, като подчерта, че доставят свързаност и оптични влакна на трите големи мобилни оператора, на практика навсякъде, където поискат.

„Като пионери в телекомуникациите ние смятаме, че в страна като България няма място за повече от три припокриващи се мобилни мрежи с национално покритие. Стартирането на виртуален мобилен оператор носи полза за всички участници на пазара”, посочи Невен Дилков, управител на Нетера.

Според него, мобилните оператори ще могат да използват по-ефективно капацитета на мрежите си, крайният потребител ще получи иновативни и гъвкави услуги, а държавата – възможност за устойчиво развитие на икономиката. „Затова искрено вярваме, че започналите разговори с мобилните оператори ще приключат успешно”, каза Дилков.

Обединението „Мобилни алтернативни комуникации” определя като свое конкурентно предимство близостта до крайния клиент. Това ще позволи разработката на пълна гама телекомуникационни услуги, съобразени със специфичните потребности на клиентите в дадени региони.

„Всяка от петте компании е спечелила доверието на клиентите си в региона, в който оперира. Добавянето на мобилна услуга към настоящите ни пакети ще повиши още повече нашата конкурентоспособност”, заяви Петьо Георгиев, собственик и управител на СКАТ.

„Към момента сумарно ние предоставяме услуги на индивидуални клиенти в 15 области в страната. Оперираме в повече от 250 населени места в България, в това число близо 50 града и над 200 села, където е концентрирано над 30% от населението на България”, допълни Георгиев.

Обединяването на 5-те компании не означава сливане и не носи след себе си последствията от подобно действие, поясни Милен Минев, технически директор на Телесим. „Ние сме идейно обединение на 5 компании, които споделят обща цел за коопериране на експертиза, ресурси и целеви пазари. Всяка от компаниите ще продължи да функционира като отделно юридическо лице”, допълни той.

„Основната причина за съществуването на MVNO по света е ефективното използване на вече изградена инфраструктура и честотен ресурс. В момента оперират над 1200 MVNO оператора, като България е една от малкото държави в света и Европа, в които няма такива. За сравнениe, в Германия са 129, във Великобритания – 76, в Холандия – 56, в Румъния – 2, има MVNO оператори дори и в страни от Близкия изток като Афганистан и Иран”, уточни Петър Ризов, управител на Нет 1.

Според него, развитието на технологиите позволява чрез мобилна мрежа да се предлага все по-голяма палитра от услуги, които да задоволяват различни потребности на клиентите. Успешното позициониране на България като хъб за стартиращи компании, в комбинация  със създаването на подходяща мобилна среда, може да ни превърне във високотехнологична страна, в която се тестват различни иновативни бизнес идеи, добави Ризов.

След приключване на преговорите с мобилните оператори, участниците в „Мобилни алтернативни комуникации” ще представят конкретните услуги, които ще предложат на клиентите си, както и начина, по който ще ги маркетират.

Коментари по темата: „Задава се първият мобилен виртуален оператор у нас”

добавете коментар...

 1. ха

  И bob и бившият frog mobile и loop все са дъщерни фирми на мобилните оператори.

 2. Поет

  Кой каза че няма виртуален мобилен оператор досега? “https://vmobile.eu”
  В Бг има виртуални мобилни оператори.

 3. Пешо

  Е а Bob не беше ли виртуален оператор?

Коментар