Цифровата трансформация: 4 съвета за започване

Навлизането в дълбоките води на дигиталната трансформация вече е неизбежно за повечето бизнеси. За всеки от тях обаче това е трудна стъпка. Промяната изисква и сили, и ресурси, и решителност, и знание – но в днешния свят тази стъпка е необходима, ако организациите искат да оцелеят. Ето няколко съвета за справяне с предстоящата буря:

Познаване на клиента

Вече не е достатъчно да се знае кой е целевият пазар и какъв е. Сега всеки клиент очаква да бъдат удовлетворени индивидуалните му нужди и капризи. Еднакво важно е и какво можем да направим за клиента, и как да стане това.

Следващият въпрос е защо трябва да го направим. Чрез разбирането за всеки детайл, за всеки мъничък ъгъл от целевия пазар бизнесът може да постави правилно основата на цифровата си трансформация. Това познаване предполага проницателност и проактивност едновременно – и е  наложително!

Хубавото е, че имайки такъв поглед, организациите могат да забележат нови възможности за разширяване. Може дори да се предвиди какво биха искали потребителите в бъдеще. А това на свой ред означава, че се отваря място за иновации!

Ролята на служителите

Колкото е нужно да се познават клиентите, толкова е нужно да се ангажират и служителите. Промяната може да бъде трудна и дори невъзможна, ако бъде посрещната негативно от екипа. Задачата на ръководителите на компанията е да вдъхновяват работещите във фирмата, да ги нахъсват.

Лесно е за един шеф да се развълнува при вида на възможностите, които дигиталната трансформация му носи. Това обаче трябва да предизвика позитивно вълнение и у всички в компанията. Най-добрият начин да се постигне, е като се въвлече в процеса всеки член на компанията. Ако хората имат практическа роля в процеса на цифрова трансформация, те ще вложат усилие и резултатът няма да закъснее.

И невъзможното е възможно

Дигиталната трансформация изисква, малко или много, известно нарушаване на статуквото. Това може да бъде трудно. По-належащ въпрос е как да направим така, че фирмата да се открои от останалите.

Анализаторите казват, че не бива нито за миг да забравяме клиента: много компании смятат, че в бъдеще бизнесите ще се състезават не с продукти, а с това какво преживяване създават за всеки свой клиент. Ето храна за размисъл. Цифровата трансформация трябва да е насочена към преживяването на клиента.

Разбира се, звучи лесно да се каже – и е трудно да се направи. Различните клиенти имат различни потребности. Точно затова е от критично значение да са налице подкрепата от екипа служители и ефективната комуникация.

Вътрешна комуникация

Това може би е най-важната част от цифровата трансформация. Всички мениджъри трябва да са посветени на това да помогнат на служителите да разберат и повярват, че тази цифрова трансформация ще работи за тях. Служителите трябва да са действително убедени, че това е в тяхна полза – и тогава те ще са въвлечени в процеса на дигитална трансформация и ще помагат тя да се случва, включително с конструктивни предложения и позитивна комуникация към външния свят.

Коментари по темата: „Цифровата трансформация: 4 съвета за започване”

добавете коментар...

  1. Дигитал

    Вече е станала трансформацията. Бизнеса безнаказано пичели много пари от цифровизирани лични и интимни данни на хората в интернет. Напишете статия със съвети към хората да не допускат да бъдат ограбвани дигитално.

Коментар