БАИТ и ВУЗФ ще си партнират в обучението по ИКТ

Огнян Траянов (вляво) и д-р Григорий Вазов сключиха споразумение между БАИТ и ВУЗФ за партньорство в сферата на образованието

Споразумение на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) дава тласък на инициативите за работа на бизнеса с образованието.

Двете организации ще си партнират в сферата на обучаването на млади хора по информационни и комуникационни технологии, съобщиха от БАИТ. Подписаният документ предвижда включване на представители на фирмите-членове на БАИТ като лектори в курсовете на университета, както и възможност студентите да посещават компаниите-членове на БАИТ.

Предвижда се и реализиране на дейности като обмяна на опит, знания и иновации между преподавателите и представителите на бизнеса, както и организиране на образователни и научни конференции и семинари.

Споразумението извежда отново на преден план стремежа на БАИТ за активна работа на бизнеса с висшите учебни заведения в страната, подчертаха от асоциацията. Очаква се към инициативата да се присъединят и други висши учебни заведения, които имат желание за сътрудничество с ИКТ индустрията.

„Висшето училище по застраховане и финанси е храм на науката, храм на съвременното образование, който не се е застинал в миналото. Тук наистина се демонстрира какво значи един университет да следи нуждите на пазара и да ги предвижда в много случаи”, посочи председателят на УС на БАИТ Огнян Траянов.

По неговите думи, партньорството между БАИТ и ВУЗФ ще помогне, от една страна, на университета да предложи нови интересни възможности на своите студенти, а от друга – асоциацията да стане проводник на това какво е истински пазарно интегрирано учебно заведение.

„Съвременното образование без Българската асоциация по информационни технологии е невъзможно. Който не го е разбрал, е някъде в миналото. С това споразумение ние правим една от големите крачки за университет, който отива в бъдещето”, заяви доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Близо 90% от студентите, завършили ВУЗФ, се реализират по специалността си. Университетът обучава кадри в редица специалности с насоченост към ИТ сектора. Сред тях са магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения”, която се осъществява в партньорство с ERP Academy и е единствената в Европа, предлагаща обучение по най-перспективните сфери на бизнес софтуера.

ВУЗФ предоставя също обучения и в бакалавърски специалности като „ИТ анализ и бизнес стратегии”, съвместно с ERP Academy, „Информационни технологии и бизнес стратегии”, „Иновации, предприемачество и финанси”.

Коментар