Завършилите Телерик Академия имат заплащане над средното

Възнагражденията на завършилите Професионалната Телерик Академия курсисти надвишават с 60% средните за ИТ сектора заплати

Образователната институция Телерик Академия обяви, че 97% от завършилите професионално обучение нейни възпитаници се реализират в България. Голяма част от талантливите млади хора, обучаващи се в Академията, имат собствено жилище и автомобил.

Близо 70% от възпитаниците на Професионална Телерик Академия започват работа в ИТ сектора до 2 месеца след края на програмата, а скоро след това и останалите. Почти всички оценяват високо стандарта си на живот в страната. Това сочи проучване сред курсисти, преминали успешно професионалните програми за подготовка на софтуерни специалисти на Телерик Академия.

„За нас винаги е било основен мотиватор и кауза да задържим мотивираните и будни хора в България. Затова резултатите от проучването ни радват изключително. Те са показател, че Телерик Академия осигурява всички необходими предпоставки за успешна кариера в една от най-перспективните и динамични индустрии у нас. Това води със себе си отлично заплащане и стандарт на живот за възпитаниците ни, както и положителен ефект върху други отрасли и икономиката като цяло“, коментира Бойко Яръмов, съосновател на Телерик Академия.

Възнагражденията на завършилите Професионалната Телерик Академия курсисти надвишават с 60% средните за ИТ сектора заплати, които традиционно са сред най-високите в страната, твърдят от образователната институция. По данни на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), през 2017 г. средната заплата в ИТ индустрията е около 3,8 пъти над средното равнище у нас. Същевременно за последните 4 години увеличението на заплащането в бранша е с над 30 на сто.

81% от възпитаниците на Телерик Академия споделят, че са удовлетворени от своя стандарт на живот в България. Резултатите са изключително високи спрямо националните показатели. За сравнение, едва 34% от българите споделят, че са доволни от настоящия си жизнен стандарт, по данни на проучване, проведено от изследователски център „Тренд“ в края на миналата година.

Въпреки сравнително младата средна възраст на курсистите в Професионалната Телерик Академия (между 20 и 35 г.), 61% от анкетираните разполагат със собствен автомобил, а 35 на сто имат собствено жилище. Също така близо половината от випускниците пътуват често и практикуват хобита, изискващи определена финансова инвестиция.

Над половината (51%) споделят, че са започнали да се издържат самостоятелно след края на обучението си в Професионалната Телерик Академия. Близо 65% посочват, че са основният източник на доходи в своето семейство. Заедно с това 80% получават месечни възнаграждения, надвишаващи средните за страната.

Близо 60% от анкетираните не са сменяли компанията, в която са започнали работа, след като са завършили Телерик Академия. Това е показател за удовлетвореността им от професионалната им реализация, коментират от Академията.

Данните от проучването сочат, че повече жени се насочват към образование и професия в областта на програмирането. Ако до 2012 г. включително, дамите, завършили Професионалната Телерик Академия, са едва 12%, от 2015 г. нататък броят им нараства почти двойно, достигайки 22%.

От възпитаниците на Академията 94 на сто живеят и работят в София, 3% в друго населено място в страната и 3% в чужбина. С всяка следваща година Професионалната Телерик Академия привлича все повече курсисти, завършили висше образование. Също така нараства броят на специалистите, търсещи възможност за преквалификация и нов кариерен старт в ИТ сектора.

Проучването е проведено сред курсисти, завършили Професионалната Телерик Академия в периода 2010-2016 г. Реализирано е през втората половина на 2017 г., а участие в него са взели над 300 души.

Коментари по темата: „Завършилите Телерик Академия имат заплащане над средното”

добавете коментар...

  1. ха

    Умните хора ще търсят хора, завършили в Телерик академия, за да им вършат черната работа.

  2. IT

    Пропаганда с измислени и нагласени анкети умните хора правещи пари и търсещи високо качество на живот няма да работят такава работа.

Коментар