AI обещава проактивна, автономна логистика

Технологиите на изкуствения интелект (AI) могат да променят радикално логистичните операции, сочи проучване на ИТ корпорацията IBM и компанията за куриерски услуги DHL.

Постоянното усъвършенстване на AI алгоритмите дава редица допълнителни възможности за логистиката. Така например, доставчиците на логистични услуги могат да подобрят взаимодействието с клиентите чрез интерактивно обслужване и дори да започнат да доставят стоките преди още клиентът да ги е поръчал.

Съвременните технологии и формиращите се в обществото и бизнеса условия са благоприятни както никога досега за кардинални промени и преход към проактивни, прогнозиращи логистични операции, коментира Матиас Хеугер, старши вицепрезидент и глобален директор по иновации в DHL.

Изкуственият интелект ще доведе до промяна на оперативния модел на логистиката от реактивен към прогнозируем, работещ с изпреварване, което ще обезпечи по-високи резултати при оптимални разходи за бек-офис, оперативни взаимодействия и фронт-офис, се казва в изследването.

Така например, AI ще позволи използване на усъвършенствана система за проследяване на пратките и състоянието на активите и може да доведе до пълна автономност на процеса на доставки на всички негови етапи. В допълнение, AI ще предсказва колебанията в обема на глобалните доставки преди те да се случат.

Коментар