Агенция „Митници” надгражда информационните си системи

Крайната цел е преминаване на митниците към работа изцяло в електронна среда, в която не се използват документи на хартиен носител, заяви Цветан Мадански – главен секретар на Агенция „Митници“

Проект на Агенция „Митници”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), предвижда надграждане на основните информационни системи за предоставяне на данни и услуги към външни потребители, стана ясно на пресконференция днес.

БИМИС 2020 (фаза 1) е отговорът на българската митническа администрация към предизвикателствата, произтичащи от модернизираното митническо законодателство на европейско ниво, заявиха от Агенцията.

Улеснението на търговията и въвеждането на изцяло електронно общуване между митниците и бизнеса в Европейския съюз представлява трансформация към качествено нов начин на организация на бизнес процесите, а и на функционирането на Митническия съюз като цяло“, посочи главният секретар на Агенция „Митници“ Цветан Мадански.

Във фокуса на усилията са опростяването, ефикасността и ускоряването на митническите процедури и операции. Крайната цел е преминаване на митническите органи към работа изцяло в електронна среда, в която не се използват документи на хартиен носител, уточни Мадански и подчерта изключително важната роля на европейските средства за реализиране на този и предходни проекти.

Основните предизвикателства, които стоят пред митническата администрация, са:

  • електронното общуване в митническата област в ЕС (митници – бизнес и митници-митници) да стане обичайно и регулярно, а хартиеното общуване да бъде изключение;
  • осигуряване на взаимодействие между националните компоненти и общите компоненти на информационните системи;
  • изграждане на съвместими информационни системи чрез общи стандарти.

На ИТ ниво тези предизвикателства се решават чрез поетапно развитие и въвеждане на Институционалната архитектура (Бизнес архитектура, Архитектура на данните, Архитектура на приложенията, Технологична архитектура) на Агенция „Митници“ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси.

Пряката полза за икономическите оператори от разработване на проекта се изразява в нараснала надеждност, увеличен капацитет и повишена производителност на системите. Очаква се намаление от поне 10% на времето за извършване на една процедура в информационна среда, като при отделни процеси (например подаване на декларация за изнасяне) времето ще се намали девет пъти – от минута и половина на 10 секунди.

Наред с това стремежът на Агенция „Митници“ е да разработва платформи, в които потребителят да се ориентира лесно и бързо.

Изпълнители по проекта са компаниите „Гравис България“ АД (за дейности 1, 2, 4) и „Информационно обслужване“ АД (по дейност 3). Проектът е с бюджет в размер на 12 261 266 лв. и срок за изпълнение до края на 2018 г.

Проектът цели трансформиране на митническата администрация в цифрова посредством интеграция на информационните процеси и чрез развитие на секторната система от електронното управление – е-Митници.

Коментари по темата: „Агенция „Митници” надгражда информационните си системи”

добавете коментар...

  1. Хмм

    Това значи ли, че вече освен Тийм Вюър компютрите им ще имат инсталиран ftp и ssh?

Коментар