Жените все още изостават от мъжете в заплащането

Жените в Европейския съюз все още печелят средно със 16,2% по-малко от мъжете, съобщиха от Европейската комисия по повод „Денят на равното заплащане в ЕС“, който се чества на 3 ноември. С него се отбелязва моментът от годината, в който жените символично престават да получават заплащане за своя труд до края на работната година за разлика от своите колеги мъже, докато остават още 16% от работната година.

Разликата в заплащането поставя жените в положение на несигурност по време на тяхната кариера и в още по-голяма степен след тяхното пенсиониране, като разликата в пенсиите на мъжете и жените достига 36,6%, посочват от Комисията.

Факторите, на които се дължи разликата в заплащането на жените и мъжете, са многобройни: жените по-често работят на непълно работно време, сблъскват се с корпоративния „стъклен таван“, работят в по-ниско платени отрасли или често трябва да поемат основната отговорност в грижата за своите семейства.

Въпреки че няма незабавно решение за преодоляване на това неравенство, съществуват начини за постигане на конкретни промени както на работното място, така и у дома. Така например, да се подобри равновесието между професионалния и личния живот на семействата, което би могло да бъде постигнато с приемането на направеното от Комисията предложение за директива.

През изминалата година един от всеки трима европейци не е могъл да вземе отпуск по семейни причини, а само четирима от всеки десет мъже са взели (или възнамеряват да вземат) родителски отпуск.

Предложението на Комисията за равновесие между професионалния и личния живот включва правото на всички бащи да ползват отпуск от поне 10 дни в периода около раждането на детето им. Платеният родителски отпуск също ще стане непрехвърляемо равно право за жените и мъжете — силен стимул за мъжете да използват тази възможност, вместо да се очаква от жените да прекъсват кариерата си за дълъг период от време, а мъжете да се връщат бързо на работа.

В крайна сметка това ще доведе до повишаване на участието на жените на пазара на труда. Преговорите с Европейския парламент и Съвета са в ход и е възможно до края на годината да бъде постигнато споразумение.

Коментари по темата: „Жените все още изостават от мъжете в заплащането”

добавете коментар...

 1. Херкулес

  Ако жените взимат наравно заплати с мъжете, то тогава мъжете няма да имат стимул за работа. Освен трудоемка и нископлатена работа, друго жените не могат да работят. Това, че стават банкерки или началнички на мъжете….строители или в останалите мъжки професии не ги прави равностойни с мъжете. Мъжете всячески превъзхождат жените и за това получават повече от тях, което е и справедливо. Ето и изказване на полски евродепутат, който ясно казва какви са женските способности в сравнение с мъжките.
  “Полски евродепутат заяви, че „Разбира се, жените трябва да получават по-малко от мъжете, защото са по-слаби, по-малки, по-малко интелигентни, трябва да получават по-малко, и толкова”.
  След което попита риторично:”Знаете ли колко жени са в първите сто най-добри шахматисти. Ще ви кажа: нито една”.” – Януш Корвин-Мике

  Казано кратко, ясно и точно!

 2. Colombino

  Жените никой не ги е спрял да работят добре платени професии. Примерно за програмисти ги взимат като топъл хляб и изискванията към тях са много по-ниски, отколкото за същата позиция към мъжете. Но пак не са повече от 20%. А във ФМИ-то бяхме горе-долу поравно.

 3. ха

  Бай Хой аз тъкмо щях да коментирам, че чакам момента в който заплатите на програмистите и на шивачките ще се изравнят и тези 16% разлика вече няма да ги има.

 4. Бай Хой

  Знаете ли защо жените вземат по-малко пари при дървосекачите, миньорите, електротехниците които си рискуват живота по високоволтовите трасета? Защото изобщо ги няма в тия професии.

Коментар