Един от 8-те суперкомпютъра на ЕС ще е в България

Очаква се европейските суперкомпютри да бъдат пуснати в действие през втората половина на 2020 г. (илюстрация: ideal-ist.eu)

Осем държави, сред които и  България, ще бъдат домакини на центрове за европейски суперкомпютри, съобщи комисар Мария Габриел по време на Съвета на министрите по телекомуникации в Люксембург.

„Днешният ден е исторически за Европа, като за България това е решителна крачка напред като страна с потенциал за регионален лидер в областта на суперкомпютрите”, каза Мария Габриел.

Суперкомпютърните центровете ще бъдат изградени в Барселона (Испания), Болоня (Италия), Каяни (Финландия), Миню (Португалия), Острава (Чехия), Бисен (Люксембург), София (България) и Марибор (Словения).

Инвестицията на държавите членки, заедно със средствата от ЕС, е в размер на 840 милиона евро. Българският еврокомисар добави още, че суперкомпютрите са в основата на европейското технологично лидерство и могат да направят успешно конкурирането със САЩ и Китай.

Центровете ще работят в подкрепа на европейските научни работници, промишлеността и бизнеса и ще разработват нови приложения в множество области – от създаването на лекарства и нови материали до борбата с изменението на климата.

„Европейската инфраструктура от суперкомпютри ще изведе ЕС на лидерска позиция”, заяви министърът на транспорта, информационните  технологии и съобщенията Росен Желязков.

По неговите думи, развитието на европейски високопроизводителни изчислителни технологии вече става възможно чрез интегрираната екосистема на националните ресурси и съвместното предприятие EuroHPC, което е правната и финансираща структура на суперкомпютърните центрове.

Съвместното предприятие, заедно с избраните локации домакини, планира да придобие 8 суперкомпютъра: 3 прекурсора на машини с производителност над един екзафлопс (с капацитет да извършват над 150 петафлопса, или 150 милиона милиарда изчисления в секунда), които ще се наредят сред първите 5 в света, и 5 машини с производителност от порядъка на петафлопс (които могат да извършват поне 4 петафлопса, или 4 милиона милиарда операции в секунда).

Очаква се суперкомпютрите да бъдат пуснати в действие през втората половина на 2020 г. за европейските потребители от академичните среди, промишлеността и публичния сектор. Всички нови суперкомпютри ще бъдат свързани с общоевропейската високоскоростна мрежа GEANT подобно на съществуващите суперкомпютри, които са част от PRACE.

Коментар