Квантови технологии на Google навлизат във фармацевтиката

Квантовите компютри могат да ускорят значително разработката на нови лекарства
(снимка: Google)

Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim сключи договор за сътрудничество с Google Quantum AI (лаборатория на Google за изследвания в областта на изкуствения интелект) за изследвания и прилагане на технологии за квантови изчисления в научноизследователската и развойна дейност на фармацевтичната индустрия, по-специално с използване на симулации на молекулярната динамика.

Партньорството обединява експертизата на Boehringer Ingelheim в областта на компютърната разработка и „in silico” (компютърно) моделиране на лекарствени продукти с ресурсите на Google, който е един от лидерите в разработването на квантови компютри и алгоритми.

За първи път фармацевтична компания обединява сили с Google за използване на квантовата компютърна техника в областта на фармацията. Партньорските взаимоотношения се сключват за период от три години и в управлението им се включва новосъздадената квантова лаборатория на Boehringer Ingelheim.

„Квантовите компютърни технологии дават възможност за съществено ускоряване и оптимизиране на изследователската и развойна дейност в нашата индустрия. Квантовите компютри са технология, която е още на първите етапи от развитието си, но ние сме убедени, че благодарение на нея ще можем да създадем нови и по-добри лекарствени продукти за лечение на хората и животните в бъдеще”, коментира Михаел Шмелмер, член на Съвета на директорите на Boehringer Ingelheim.

Германската компания следва план за дигитална трансформация, за да осигури процесите за разработване на нови терапии, което в крайна сметка се очаква да доведе до нови открития в медицината за пациентите в нужда. Фирмата инвестира в дигитални технологии с приложения в ключови области като изкуствен интелект (AI), машинно обучение и наука за данните, които ще се използват за по-добро изучаване на заболяванията, техния механизъм и биомаркери, както и дигиталната терапевтика.

„Едно от най-очакваните естествени и потенциално трансформиращи приложения на квантовите компютърни технологии е изключително прецизното моделиране на молекулярните системи”, заяви Райън Бабуш, ръководител на отдел „Квантови алгоритми” в Google. От партньорството с Boehringer Ingelheim интернет гигантът очаква да получи възможност за изследване на много случаи и методи за квантови симулации в химията.

Компютърните технологии вече са заели важно място в разработването и развитието на иновационни лекарствени продукти, но алгоритмичната структура на днешните традиционни компютри не може да се справи с голяма част от сложните реални предизвикателства в изследователската и развойната дейност във фармацевтиката, и най-вече със симулирането и анализа на молекулите, свързани с механизмите на заболяванията.

Квантовите компютърни технологии, от друга страна, имат потенциал за прецизна симулация и сравнение на много по-големи молекули от тези, за които това е постижимо в момента, като по този начин създават нови възможности за фармацевтични иновации и терапия на редица заболявания.

Коментари по темата: „Квантови технологии на Google навлизат във фармацевтиката”

добавете коментар...

  1. Бейб,64

    Ние, еколозите очакваме от тези нови технологии да се въведе тотално тъканно инжинерство- да няма опити с животни , а да се създават органи и тъкани с помощта на ИИ.
    Напр. вече има мини сърце /тъканно инжинерство/ и изкуствена кожа .
    Малка отплата от човека за столетията опити.

Коментар