Иво Христов: Информационните масиви крият риск за правата ни

Дигитализираният свят създава възможности, но и рискове за правата ни, заяви Иво Христов
(снимка: Emilie Gomez/European Union 2019 – Source : EP; редактирана)

Извънредната ситуация с Covid-19 да не се използва като основание за намаляване на контрола на гражданите върху личните здравни данни, призова българският евродепутат Иво Христов.

„Приветствам призива за изграждането на прозрачна икономика, която обаче зачита правото на неприкосновеност на личния живот и не залага допълнителни предпоставки за усилване на социалните неравенства”, заяви Христов при обсъждане на Европейската стратегия за данните в Брюксел, представена от Комисията през февруари т.г.

В документа се предвижда изграждането на истинско европейско пространство на данни, единен пазар, с цел да бъде отключен потенциалът на неизползваните данни. За да постигне това, Комисията предложи създаване на подходяща регулаторна рамка за управлението на данни, за достъп до тях и за повторното им използване – както между отделните предприятия, така и между предприятията и правителството, и между отделните администрации.

„Ускореното и повсеместно навлизане на технологии, базирани на изкуствен интелект, редом със създаването на европейски пространства на данни, ще промени драстично самите понятия за труд, работно място и работно време”, каза още Христов. Затова, по думите му, е необходимо изграждане на европейска нормативна рамка, която да гарантира правата на работниците.

„Kризата с Covid-19 е показателна за нуждата от изграждане на общоевропейско пространство на здравни данни. Същевременно съм убеден, че не бива да допускаме извънредната ситуация да се използва като основание за намаляване на контрола на гражданите върху личните здравни данни”, категоричен бе Иво Христов.

Според евродепутата, в дигитализирания свят изобилието от данни нараства, с него нарастват и възможностите ни. „Но информационните масиви крият рискове за демокрацията и правата на индивида, които трябва да отчитаме, преди да се опияняваме от възможностите, защото тъкмо демокрацията и свободата са онова, което ни обединява”, каза още той.

Коментари по темата: „Иво Христов: Информационните масиви крият риск за правата ни”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    информационните масиви крият рискове за демокрацията

    Нямало е и нема демокрация винаги в било крепостни селяни в тиха гражданска война.

Коментар