Европейски гиганти обявиха ВЕИ партньорство

VELUX се стреми към постигане на пълна въглеродна неутралност до 2030 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

VELUX Group и Schneider Electric ще работят в партньорство за сключване на споразумения за закупуване на енергия от възобновяеми източници. Това ще допринесе за 100% изпълнение на целите на VELUX за използване на електричество от възобновяеми източници до 2023 г., което е част от плана на производителя на покривни прозорци за постигане на въглеродна неутралност до 2030 г.

Бъдещите споразумения (PPA) ще позволят разработването на нови проекти за възобновяема енергия в цяла Европа, като Schneider Electric подкрепя VELUX Group при закупуване на енергия като консултант в целия процес. Основната мотивация на VELUX Group е да постигне целта си за преход към 100% електрическа енергия от възобновяеми източници (RE 100) и да предостави нова възобновяема енергия в мрежата.

Групата е поела ангажимент да се превърне в стопроцентова въглеродно-неутрална компания (обхват 1 и 2). Освен това тя работи за намаляване наполовина на въглеродните емисии по веригата на доставките, дистрибуцията и до края на жизнения цикъл на продукта (Обхват 3) до 2030 г.

Бъдещите PPA споразумения ще осигурят комбинация от „чисти” технологии, като VELUX се стреми да осигури дългосрочен ангажимент за закупуване на енергия на фиксирана цена. Всяко споразумение е в подкрепа на разработчиците на мощности за възобновяема енергия по пътя към ново, „чисто” производство на енергия.

Компанията се стреми да реализира нови несубсидирани проекти за възобновяема енергия в страните от ЕС, като гарантира, че „чистата” енергия се добавя към мрежата, заменяйки „кафявата” енергия, произведена от изкопаеми горива.

Първоначалният фокус на VELUX е върху подобряване на енергийната ефективност във всички обекти, както и за установяването на възобновяемо отопление и на опции за възобновяема електроенергия чрез използване на слънчеви панели на място. Взети заедно, тези действия ще помогнат на компанията да постигне амбициозната си цел за нулеви въглеродни емисии във всичките си обекти до 2030 г.

Коментар