Изграждат първата напълно автоматизирана ферма

Ферма в Австралия ще обработва напълно автоматизирано и роботизирано 1900 хектара
(снимка: CC0 Public Domain)

Първата в света дигитализирана, автоматизирана и изцяло „хендсфри” ферма вече е факт. Тя се намира в Австралия и е инициатива на Университета Чарлз Щърт и Food Agility. Целта е да се демонстрира бъдещето на земеделието чрез роботика и изкуствен интелект.

Хендсфри фермата се намира в агро-парка на университета в кампуса Уага-Уага, Нов Южен Уелс. Дигиталното предприятие ще разчита на роботика, изкуствен интелект и други технологии и знания за извършване на всички рутинни дейности, а опитът от него ще е на разположение на фермерите и производителите.

Напълно автоматизирано и роботизирано ще се обработват 1900 хектара. Фермата ще се експлоатира изцяло като търговско предприятие. Ще се отглеждат редица култури с широк спектър на приложение (пшеница, рапица, ечемик), както и лозя, а също така и животни – говеда и овце.

Пълната автоматизация не е далечна концепция

Реалността на „хендсфри земеделието” е много по-близка, отколкото мнозина си мислят, казва главният изпълнителен директор на Food Agility Ричард Нортън, цитиран от Future Farming. „Пълната автоматизация не е далечна концепция. В Пилбара вече има мини, експлоатирани изцяло чрез автоматизация”, подчертава той. „Няма да минат много години, преди технологиите да изведе фермерите от полето и да ги потопят в света на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект”.

Фермите в Австралия и Нова Зеландия все по-интензивно експериментират с автоматизиране на повторяемите, рутинни, времеемки дейности в селското стопанство. Поради обширните територии, които те заемат, заместването с машини е въпрос на рационалност, а не на каприз или стремеж към модерност.

На полето

Роботизираните трактори с GPS навигация, които могат почти автономно да извършват всички обработки на полетата – оран, наторяване, събиране на реколтата – са само началото. Автоматизираните поливни системи също стават все по-популярни. Те разчитат на малки полеви „метео-станции”, които измерват температурата, скоростта на вятъра, количеството валежи, а също така и имат датчици за влажността на почвата.

В животновъдството

Животновъдните ферми също се автоматизират интензивно в стремежа към разширяване на производството и облекчаване на човешкия труд. Електронните идентификатори на животните се съчетават с автоматични хранилки и автоматични теглилки за следене на телесното тегло. На тази база пък автоматично се дозират лекарствените препарати против чревни паразити при преживните животни.

Виртуални ограждения пазят стадата в определения от фермера периметър. Дронове пък облитат пасищата, за да проверяват състоянието на пашата.

Нови модели за устойчивост и въглерод

Университетът Чарлз Щърт и Food Agility ще си партнират при изграждане на хендсфри фермата и ще се стремят да създадат нови модели за въглеродно съхранение и устойчивост, за да стимулират подобрения в земеделската практика. Необходимите системи за събиране и обработка на данните, вътрешните телекомуникации и цялостната цифрова инфраструктура предстои да бъдат разработени и изградени през следващите три години.

Според Найл Блеър, професор по устойчивост на храните от университета Чарлз Стърт, „този амбициозен проект ще въоръжи основната работна сила в Австралия със знания и технологии в ключови области като анализ на данни, геопространствено картографиране, дистанционно наблюдение, машинно обучение и киберсигурност”.

Глобалната дигитална ферма ще свърже в цялостна система:

 • Напълно автономни машини – роботизирани трактори, комбайни, оборудване за проучване и безпилотни летателни апарати;
 • Изкуствен интелект, осигуряващ анализи и информация за вземане на управленските решения относно сеитбата, обработката и прибирането на реколтата;
 • Киберсигурност и създаване на среда, подпомагаща управление съгласно най-добрите практики;
 • Нови сензорни технологии, измерващи взаимодействието между растения, почви и животни;
 • Практики и модели за устойчивост, основани на доказателства;
 • Модели за управление и измерване на въглерода.

Коментари по темата: „Изграждат първата напълно автоматизирана ферма”

добавете коментар...

 1. Бабел

  Значи край на волната паша?И на пастирлъка?
  Не ми е мечта .Овците имат нужда от хора и хората от овци.Само че не през компютър с чиповете и графиците , а с обслужване, не с контрол.

 2. Anonymous

  Комбайнер бе моят татко,
  робот ще съм и аз.

Коментар