Новото поколение мобилност отваря ниша в застраховането

Застрахователите започват да наблягат все повече на модерните возила, вкл. дронове
(снимка: CC0 Public Domain)

Вече ги виждаме навсякъде около нас – тихо плъзгащи се по тротоара тротинетки, жужащи над главите ни дронове, странни бръмчащи велосипеди с батерия… За някои те са забавление, глезотийка, но за мнозина са си средство за работа – например за куриери, разносвачи на храна, маркетингови експерти и др. Застраховането на тези видове машини се оформя като нов дял в сектора, с изцяло нова философия и различни от досегашните правила.

Наскоро британската застрахователна компания Flock привлече 17 милиона долара от инвеститори в „ранен етап на финансиране”. Flock започна бизнеса си със застраховане на комерсиални дронове. Миналата година пък добави към предложенията си и застраховки за автопаркове от автомобили и микробуси.

Други компании от застрахователния сектор също наблягат все повече на всички видове модерни превозни средства: дронове, леки самолети, електрически велосипеди, е-тротинетки, електрически скутери и др. В България също има няколко застрахователни компании, които предлагат покритие за някои от тези видове устройства.

Нова ера в застраховането

Съвременните тенденции като споделеното пътуване изискват нов вид застраховки, казва изпълнителният директор на Flock Едлеон Клингер, цитиран от TexasNewsToday. Светът очаква и появата на автомобилите със самостоятелно управление. Това още повече ще увеличи потребността от нови видове застраховки. „Клиентите се променят много бързо, но застрахователният свят не се адаптира”, казва Клингер.

Нова философия

Все по-често съвременните застрахователни дружества предлагат нова застраховка на базата на употребата. При нея застрахователните премии се изменят и коригират постоянно в зависимост от динамично променящи се текущи фактори, а не както е при старото автомобилно застраховане – от възрасти, кубатури и др. В случая става дума за анализ на данни в реално време като метеорологични условия и изминато разстояние за даден период.

При дроновете, например, проектирането на застраховката пряко зависи от данните за изминатия пробег. Това е фактор, който играе роля и при застраховането на електрическите тротинетки.

За формирането на политиките роля има и прилагането на машинно самообучение и дори изкуствен интелект. Тези механизми се използват при оценяването и намаляването на рисковете. В бранша за подобен вид полици се говори още като за „застраховане на поискване”.

При всички положения от гледна точка на застраховането модерните превозни средства се разглеждат като „високорискови” устройства, които се използват епизодично.

Защита от беди, но и „гражданска отговорност”

В общия случай застраховките за модерното поколение превозни средства включва бедите, които могат да се случат при рутинна употреба. Това обхваща злонамерено увреждане от нападател, пожар, кражба, удар от други превозни средства, бури и природни бедствия, вандализъм и кражба чрез взлом, ПТП и др. Видимо, става дума за имуществените щети. Нерядко има и специална клауза, която покрива специално батерията – срещу потенциални проблеми като намокряне.

От друга страна, все по-често в застраховките за дронове, е-тротинетки и други съвременни превозни средства се включват и своеобразна „гражданска отговорност”. Това засяга евентуални щети за трети страни от използването на дрон, е-велосипед или друго лично средство за мобилност. Обхваща телесни наранявания, медицински разходи и др.

Някои застрахователи говорят и за трети аспект на застраховането за новото поколение превозни средства, най-вече при дроновете. Това касае тяхното движение в необичайни пространства. Летенето на дронове във въздуха и движението на е-тротинетки из тесни пътеки може да се свърже с проблеми с волно или неволно разкриване на чувствителна информация, заснемане на хора без съгласие, инвазия в личния живот, както и увреждане на имидж, клевета и други производни проблеми. Някои застрахователи успяват вече да покрият и тези рискове.

Нужда от добри политики

Застраховането на новото поколение превозни средства навярно скоро ще доведе до налагане на разбирането, че управлението на подобен род средства, особено когато става дума за правене на бизнес, трябва да се случва при стройна и ясно определена политика за управление и контрол.

Експертите от застрахователния бранш казват, че един от най-често срещаните проблеми при дроновете, например, е излизането на апарата извън обхвата на модула за дистанционен контрол. От гледна точка на застрахователя е важно операторите да познават параметрите и лимитите на устройства от този вид.

Същото се отнася за потенциалните сблъсъци с непредвидени препятствия. Това означава, че операторите предварително трябва да са обучени и подготвени, както и да са планирали добре маршрутите си.

Коментар