Правото на ремонт е пареща тема и за фермерите

Сред фермерите е прието за нормално сами да поправят машините си
(снимка: CC0 Public Domain)

Правото да поправиш сам техниката си е тема, която се обсъжда доста усърдно в последно време, след като години беше предмет на спорове между потребителски групи и производители, но тя се оказа особено гореща сред фермерите от цял свят. Имат ли право фермерите да поправят сами техниката, с която работят, и докъде е логично да имат това право?

Аргументите на производителите обикновено се въртят около спазването на гаранциите на продуктите и опасността от увреждане – както за устройството, така и за поправящия го. Но в селското стопанство всяка минута престой на повредена техника коства много, отбелязва Future Farming.

Забавянията не могат да бъдат компенсирани по никакъв начин, защото природните процеси не могат да бъдат поставени на изчакване: посевите растат и не могат да спрат и да чакат, виметата на млекодайните животни натрупват мляко и не могат да чакат.

Поради това сред фермерите е прието за съвсем нормално сами да поправят машините си, за да могат колкото се може по-скоро да продължат работа. Темата се изостри през последните години, когато все повече производители на селскостопанска техника започнаха да вграждат смарт функции в своите модели.

Като цяло тук има два въпроса: 1. може ли оборудването да бъде поправено собственоръчно, така че да не нарушава гаранцията, но все пак да позволи на оператора да продължи да работи; 2. ако операторът поправи машината си, но по-късно нaстъпи инцидент, кой ще поеме отговорността.

Както често се случва в подобни ситуации, законодателството закъснява значително. Макар че на повечето големи пазари по света вече има започнати инициативи за изготвяне на нормативна рамка по темата, все още никъде не е въведена регулация, която да установява взаимоотношенията в новата обстановка.

Все пак фермерите остават с надежда, че ще се намери най-добрият възможен баланс. Законодателите ще трябва да изиграят ролята на мъдри обединители на всички, намирайки общия интерес между крайните им позиции.

Коментар