Семантични технологии помагат на здравеопазването

За лекаря ще е много полезно, ако получава автоматично известие за несъвместимост на лекарства
(снимка: CC0 Public Domain)

Огромните обеми от данни – вътрешни и публично достъпни, генерирани ежедневно – са едно от най-сериозните предизвикателства пред секторите здравеопазване и фармация. Голяма част от тези данни са напълно неструктурирани и често организациите не успяват да извлекат максимума от тях, поради липса на ресурси, време и подходящи технологични решения. Резултатът от това е понижаване на тяхната ефективност.

Именно тук идва ролята на семантичните технологии и граф базите данни. Чрез тях бизнесът може да превърне данните си в един от основните активи и ръководителите да взимат много по-навременни и адекватни решения, коментира Тодор Примов, ръководител отдел „Семантични решения за здравеопазването и фармацията” в българската софтуерна компания Sirma AI, позната още като Онтотекст.

„Не случайно в основата на дигиталната трансформация е именно по-ефективният начин на събиране, свързване и анализ на данните и информацията”, добави Примов.

По неговите думи, „семантичните технологии следват естествената еволюция на развитие на технологичните инструменти от ежедневието ни, визията и принципите, залегнали в самото създаване на мрежата – отворена архитектура, свързани данни и свободно споделяне”.

Основната добавена стойност на семантичните технологии и инструментите, с които те си служат, като граф базите данни например, е да предоставят възможност да се проследят всички възможни връзки между отделни факти/единици знание. „Именно те биха били от значение за конкретния бизнес или научно приложение”, сподели Примов.

Здравеопазването е една от сферите, които могат да получат много висока добавена стойност от използването на семантични технологии. Много от медицинските организации – от изследователски лаборатории, през фармацевтични гиганти, до болници – имат сериозни предизвикателства при извличане на стойност от ежедневно генерираните в дейността им данни, коментира специалистът.

„Например за един общопрактикуващ лекар би било много полезно, ако получава автоматично известие за несъвместимост на лекарства. По този начин, ако той предписва ново лекарство на свой пациент, веднага ще разбере каква е съвместимостта с медикаментите, които се прилагат в момента”, поясни Примов.

Той е убеден, че семантичните технологии ще се развият така, че още при създаването си информацията ще бъде семантична, което ще я направи готова за употреба от ботове, за машинно самообучение или за разработване на невронни мрежи. По този начин тя ще изиграе важна роля в разработката на системи с изкуствен интелект.

Коментари по темата: „Семантични технологии помагат на здравеопазването”

добавете коментар...

  1. Colombino

    Статията няма особена връзка със заглавието.
    В заглавието се казва, че някой някъде помага, а в текста няма нищо такова. Само общи приказки как семантичните технологии биха могли да се ползват в разни области и колко биха били полезни в областта на медицината. Значи на тоя етап не помага, а би могло в прекрасното бъдеще, където умни ботчета ще си берат информация от семантични бази данни.

Коментар