Все повече бизнеси планират миграция към облака

Отдалечената работа в условията на Covid предизвика скок в миграцията към облачни решения
(снимка: CC0 Public Domain)

Близо 6 от 10 ИТ лидери в България вярват, че миграцията в облака трябва да бъде приоритет за една устойчива занапред дигитална инфраструктура, според глобално проучване на компанията за взаимосвързаност Equinix.

Наблюдава се значително увеличение на годишна база – от 15% а 37% – в броя на компаниите, които планират да изместят критично важни за бизнеса приложения в облачна среда, въпреки опасенията за киберсигурността, се посочва в доклада. Това е продиктувано от стремежа на компаниите да запазят своята конкурентоспособност и да отговорят на нарастващите очаквания.

Близо половината (47%) от глобалната инфраструктура на дигиталните лидери вече е в облака, въпреки продължаващите опасения, свързани със сигурността на клауд решенията. В България процентът е 41, сочи глобалното проучване за технологичните тенденции (GTTS) на Equinix сред 2 600 мениджъри, вземащи решения в ИТ сферата.

От началото на глобалната пандемия от Covid-19 рискът от кибератаки се е увеличил значително в дигиталната среда. Кибепрестъпленията струват на световната икономика повече от 1 трилион щатски долара. Изчисленията сочат, че средният разход за организациите е над половин милион долара на инцидент.

Рискът се усложнява от големия брой компании, които бързо пренасочват мрежовия капацитет, за да се справят с увеличения обем трафик на данни от работещите отдалечено служители. Това предизвика скок в миграцията към облачни решения и широко прилагане на облачна дигитална инфраструктура като част от стратегията за хибридна инфраструктура.

Според GTTS, 70% от участващите в анкетата от цял свят и близо 60% от тези в България определят мигрирането към облачните решения като топ приоритет, а 80% в глобален план поставят фокуса върху дигитализиране на тяхната ИТ инфраструктура. 72% от българските ИТ лидери споделят това мнение.

Преместването не се извършва с лекота. Рискът от изтичане на данни и кибератаки в резултат от засиленото въвеждане на облачните решения се определя като една от най-големите заплахи за организациите: 52% в Северна, Южна и Централна Америка, 50% в Азиатско-тихоокеански регион, 45% в район EMEA. В България обаче едва 26% мислят по същия начин.

Тези опасения не са без основание. Проучването разкрива ръст в броя на потребителските устройства и облачните ресурси, което означава, че компаниите трябва да разбират рисковете при дистрибутирана сигурност, като DDoS атаки, които нарастват с над 270%, сравнено по години.

„Дигиталната трансформация е изключително важна за оцеляването на бизнеса. Всяка компания се превръща в софтуерна компания, а пандемията ускори нуждата от дигитална информация. Действително резултатите от Анкетата сред бордове на директорите на Gartner за 2021 г. посочват, че 69% от бордовете са ускорили своите дигитални бизнесинициативи вследствие от Covid-19”, коментира Майкъл Монтоя, главен директор „Информационна сигурност” в Equinix.

По неговите думи, изместването към облачната среда е в основата на тази трансформация. Въпреки това, много от дигиталните лидери имат своите притеснения, свързани с миграцията. Вземащите решения в ИТ сферата подчертават опасенията, свързани с повишаване на изтичането на данни и пробивите в сигурността.

Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix България, подчертава, че половината от българските респонденти планират да преместят повече функционалности в облачна среда. Отново 50% определят базите от данни като приоритетна функционалност за преместване в облака. Макар и според тях процесът на изместване към облака да се случи в период, по-дълъг от година, това е много силен индикатор за това какво можем да очакваме в бъдеще.

„Equinix може да отговори на нарастващото търсене и да минимизира рисковете за киберсигурността, чрез своите защитени връзки към множество доставчици на облачни решения”, заяви Николов.

Сред другите резултати от глобалното проучване на технологичните тенденции са:

80% от вземащите решения в ИТ сектора от цял свят и 72% от тези в България казват, че дигитализацията на тяхната ИТ инфраструктура е топ приоритет, а 76% както по света, така и в България, полагат усилия, за да могат да подобрят своя UX.

Близо половината (48%) от респондентите са посочили, че определят заплахата от изтичане на данни и кибератаки, в резултат на миграцията към облака, като една от най-големите заплахи в глобален мащаб. В България това мнение споделят едва 26%.

81% от дигиталните лидери твърдят, че поставят приоритет върху подобряване киберсигурността на техните организации – значително увеличение спрямо 70%, които са казали същото в изданието на проучването за периода 2019-2020 г. В България посочилите същото твърдение са 84%.

Коментар