Соларна академия ще подпомага ВЕИ сектора у нас

Веселин Тодоров подчерта важността на обучението на специалисти във ВЕИ сферата
(снимка: личен архив)

Представители на ВЕИ сектора, академичните среди и браншови организации учредяват сдружение с нестопанска цел и образователен характер „Соларна академия България”, което ще подпомага индустрията на възобновяемата енергия.

Сдружението се формира в отговор на нарастващата нужда от обучение на специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, подпомагане на университетите и училищата в актуализиране на учебните програми и по-добрата връзка с бизнеса, информиране на обществото за ползите от ВЕИ и нуждата от задълбочена работа с държавните институции за улесняване развитието и внедряването на малки фотоволтаични централи в България.

„Очакваме да стартираме дейността си до края на годината. Като първа стъпка сме планирали информационна кампания, която подчертава важността на обучението в сферата и изграждане на висококвалифицирани специалисти чрез реализацията на отворени събития и гостуване в българските университети”, поясни инж. Веселин Тодоров – експерт в областта и главен идеолог за създаването на сдружението.

По неговите думи, целите ще бъдат постигнати с „постоянство в работата, включване на възможно най-много експерти, диалог с образователните институции и държавата, както и обмен на добри практики с други държави, които са пример за развитието на ВЕИ сектора”.

В началото сдружението ще работи основно в направленията за подпомагане на образованието и реализиране на информационни кампании, които популяризират сектора от една страна като перспективен за развитие, и от друга – като важна част от развитието на икономиката на страната.

Коментар