Южна Корея обяви план за водородно бъдеще

Правителството на Южна Корея ще стимулира индустрията да ползва чиста водородна енергия
(снимка: CC0 Public Domain)

Министерството на промишлеността на Република Корея публикува планове за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. Централната точка на плана е преходът към водород като основен източник на енергия.

До 2050 г. икономиката и индустрията на страната ще бъдат 33% зависими от водородната енергия, значителна част от която Корея възнамерява да получава от чужбина, съобщи Korea Times.

В момента енергийният сектор на Южна Корея зависи от доставките на петрол, чийто дял е близо 50% в енергийния баланс на страната. Сега това е енергиен източник номер 1 за Корея. До 2050 г. такъв източник трябва да стане водородът.

Правителството очаква всяка година до 2050-та в страната да се доставят 27,9 милиона тона водород. За целта е предвиден пакет от реформи – стимули за производство на водород и създаване на свързана инфраструктура, вкл. зарядни станции за всички видове транспорт.

Целият водород, произвеждан в страната към 2050 г., трябва да бъде „син” или „зелен“. „Сивият” водород, който се произвежда от природен газ без улавяне на преработени продукти (парникови газове), ще бъде напълно изключен от процеса.

За генериране на син водород с улавяне и съхранение на CO2, до 2030 г. ще бъде създаден капацитет за съхранение от 900 милиона тона или повече. Съоръжението за съхранение ще позволи да се произвеждат до 2 милиона тона “син” водород годишно до 2050 г.

До миналата година в страната не се произвеждаше “чист” водород. Южна Корея не може и няма да разчита единствено на вътрешни ресурси за производството на водород. Според властите, ще бъдат сключени споразумения за доставка на водород от чужбина по повече от 40 канала.

В допълнение към енергийния сектор, ще бъдат стимулирани и други енергоемки индустрии – като стоманодобивната и химическата – чрез насърчаването им да използват чисти енергийни източници в технологичните процеси. Властите обещават да създадат мрежа от най-малко 2000 водородни зарядни станции в страната, с поне една станция във всеки регион и окръг.

Коментар