Биоинформатиката отваря кариерни възможности

Биоинформатиката съчетава биология, компютърни науки и информационни технологии
(снимка: CC0 Public Domain)

Биоинформатиката е бързо развиваща се област, която обещава да революционизира фармацевтичните разработки, клиничното здравеопазване и селското стопанство. Стъпвайки здраво на науките за живота, тя може да подобри стандартите за управлението на бази данни, разработването на стабилни технологии за секвениране и прилагането на подходящи научни и етични регламенти за изследвания, лечение и опазване на общественото здраве.

Пазарът на т.нар. изчислителна биология ще расте с по 19,3% средногодишно до 2026-а, според анализаторите от Reportlinker. Фактори за това са нарастващият брой изследвания в сферата на биоинформатиката, клиничните проучвания в областта на фармакогеномиката и фармакокинетиката, както и ръстът на интереса към проектиране на лекарства и моделиране на заболявания.

Използването на биоинформатиката стана необходимо за анализиране на големите обеми експериментални данни. Огромните количества данни представляват предизвикателство за биолозите, тъй като повечето от тях не са запознати с информатиката и статистическата интерпретация. Затова интердисциплинарната наука днес се оказва изключително важна. Тя може да отговори на необходимостта биолозите да разбират биологичните данни и да подпомогне боравенето с тях.

Какво е биоинформатика?

Биоинформатиката съчетава изучаването на биология, компютърни науки и информационни технологии. Много учени наричат тази област още „изчислителна биология”, отбелязва ZDNet. Тя използва изчислителни методи и инструменти за оценка, за да събира и обработва биологични данни.

Основни дисциплини на биоинформатиката са геномика, транскриптомика и протеомика, както и генетични разработки. Тази наука е най-забележителна с проекта за човешкия геном.

Биоинформатиката има няколко поддисциплини като биология, компютърни науки и информационно инженерство, както и математика. Тези, които се насочат към въпросната научна област, могат да работят в биомедицински, биотехнологични и енергийни организации. Стъпвайки на биоинформатиката, хората могат да развият кариера в областта на възстановяването на околната среда, вътрешната сигурност или криминалистичните разследвания.

Голям брой възможности тепърва ще се откриват в болниците и държавните здравни агенции. Специалистите по биоинформатика могат да управляват големи бази данни, да проектират рамки за данни, да разработват и усъвършенстват алгоритми.

Обществена значимост

Биоинформатиката има голямо значение за генната терапия, откриването на лекарства, персонализираната медицина и превантивната медицина. С интегрирането на биоинформатиката и медицината, секвенирането на човешкия геном помогна за разширяване на разбирането за генетичните особености на някои видове заболявания.

Приложенията за биоинформатика са свързани с ускоряване на изследванията за прогнозиране на протеинови структури, идентифициране на организми и ваксини. Науката има влияние и върху изследванията на изменението на климата, почистването на отпадъците и биоенергетиката. Тя е свързана с усилията за подобряване на селскостопанските добиви, ветеринарните науки и съдебната медицина.

Кариерни възможности

Докато работят с учени, специалистите по биоинформатика провеждат изследвания, свързани с големи обеми данни. Професионалистите в тази област използват своя експертен опит в областта на компютърните науки, математиката и статистиката във фармацевтични компании, биотехнологични компании и правителствени здравни агенции, както и в болници.

Специалистът по биоинформатика може да поеме по кариерния път на:

 • Биостатист;
 • Микробиолог;
 • Биолог-експерт по дивата природа;
 • Молекулярен биолог;
 • Изследовател по биоинформатика.

Ако ви вълнува персонализирането на медицинското лечение и разработването на нови технологии в откриването на лекарства, това може да е подходяща кариера. Преди да поемете по този път, помислете за своите силни страни, интереси и кариерни стъпки.

Силни страни:

 • Статистически умения;
 • Умения за програмиране;
 • Управление на бази данни;
 • Извличане на данни и машинно самообучение;
 • Познание за геномика и генетика.

Интереси:

 • Проектиране и експлоатация на оборудване за медицински процедури;
 • Подобряване на резултатите от лечението и качеството на живот на пациентите;
 • Изграждане и възпроизвеждане на изкуствени органи по съвременни технологии;
 • Реинженеринг на рентгенови апарати и оборудване за резонансна образна диагностика.

Кариерни стъпки:

 • Курсове по молекулярна биология и статистика;
 • Курсова работа по химия, компютърно програмиране и генетика;
 • Умения и знания в областта на клетъчна биология, генетика и геномика;
 • Бакалавърски и магистърски степени в сферите: биоинформатика, биология, компютърно програмиране, биостатистика, епидемиология.

Перспективи

От биологични открития до решаване на генетични мистерии – за избралите кариера в сферата на биоинформатиката има много перспективи за пълноценна и предизвикателна кариера.

Коментари по темата: „Биоинформатиката отваря кариерни възможности”

добавете коментар...

 1. Иво

  С две думи това е дехуманизация на научните специалности….

Коментар