СУ отваря лаборатория по проектиране на чипове

Нова лаборатория в СУ ще обучава стотици студенти по проектиране на чипове
(снимка: CC0 Public Domain)

Физическият факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” открива нова учебна Лаборатория по автоматизация на проектирането в електрониката (Electronic Design Automation Lab, EDA Lab) във връзка с разширяване на възможностите за обучение на специалности „Компютърно инженерство”, „Инженерна физика” и „Комуникации и физична електроника”.

Лабораторията е създадена с помощта на два от гигантите в света в полупроводниковата индустрия и микроелектрониката – GlobalFoundries, производител на чипове, и Cadence Design Systems, разработчик на софтуерни инструменти за проектиране на електронни системи.

Новата лаборатория ще подпомогне обучението на стотици студенти в следващите години и ще даде тласък на развитието на млади таланти в областта, за каквито електронната и компютърна индустрия в България изпитват остра нужда през последните години, посочиха от СУ.

Това е първата сертифицирана лаборатория на Cadence на Балканския полуостров и част от Cadence Academy Network. Чрез нея студентите ще получат пълен достъп до целия пакет от новите продукти на Cadence, които се използват за проектиране на високопроизводителни процесори, аналогови и цифрови интегрални схеми, електронни вериги и др.

Инициатори за създаването на Лабораторията са д-р Добромир Гайдаджиев от GlobalFoundries и проф. Стоян Русев, проф. Мирослав Абрашев и доц. Станимир Колев от екипа на Физическия факултет.

Лабораторията стартира с два курса през настоящата учебна година – „Вградени системи” и „Компютърно проектиране на електронни схеми”. В бъдеще, благодарение на достъпа до целия пакет софтуерни инструменти на Cadence, ще се развиват и други дисциплини.

GlobalFoundries и нейният развоен център в София осигуриха компютърната техника за лабораторията и се включиха в обучението на студенти. Специалисти от фирмата обучават в дисциплината „Вградени системи”, така че студентите получават достъп до знания и умения с директно приложение в съвременната полупроводникова индустрия.

Лабораторията ще бъде открита официално на 10 февруари с участието на лектори от чужбинa, вкл. презентация на Антон Клоц от Cadence Design Systems на тема “Cadence and Future of Megatrends in EDA”.

Коментари по темата: „СУ отваря лаборатория по проектиране на чипове”

добавете коментар...

  1. pfizer

    О, не, всички кажете “Неее, Бил Гейтс, не ни чипирай повече!”

Коментар