Новият KPI в бизнеса: въглеродът

Въглеродът ще стане един от ключовите KPI в бизнеса, редом с ROI и TCO (снимка: CC0 Public Domain)

ИТ и финансите са може би двата сектора, които най-много зависят от измерванията на бизнес-показателите. Това явление е разбираемо, тъй като всеки от двата бранша е пълен с числа, които могат лесно да бъдат записани, сравнени, анализирани. Що се отнася до финансите, приходите, лихвените проценти и разходите могат да бъдат проследени, категоризирани и анализирани точно както технологичните лидери могат лесно да регистрират и анализират фактори като време за работа, разходи, посетители на уебсайт и десетки други показатели.

Сега въглеродът е нововъзникващ показател, който става релевантен за бизнесите по света. Той е малко по-труден за измерване и анализиране в сравнение с разходите или съхранението на данни.

Какво е въглерод?

Въглерод е думата, станала всеобхватен термин за емисиите на парникови газове, предимно въглероден двуокис. Човешкото влияние върху изменението на климата, често наричано глобално затопляне, е спорна тема в много кръгове. Всички обаче виждат, че изменението е факт – то се усеща с всяка следваща година – и е безспорно, че човечеството трябва да направи нещо за успокояване на тази тенденция.

Налице е и сериозен дебат за това каква степен на реакция е необходима, за да се прекрати процесът на изменение, както и възможно ли е въобще този процес д бъде спрян, или е по-реалистично само да бъде забавен.

На този фон все повече компании се стремят да намалят емисиите си, надявайки се да дадат своя принос за доброто на човечеството.

Въглерод и ESG

Компаниите, които съзнават своята корпоративна отговорност към обществото, вече са вписали в дневния си ред намаляване на въглеродните си емисии. Това най-често се споменава в контекста на ESG – „екологични, социални и управленски стандарти“. ESG показателите показват как компаниите определят своите стратегии и как външният пазар оценява дадена фирма. Официалните ESG показатели и насоки подтикват повече компании да възприемат намаляването на въглерода като показател.

Технологичните компании, където е обичайно всичко да се измерва, също имат какво да направят за намаляване на въглеродните емисии. Интуитивно правило е, че колкото по-енергийно-интензивна е дейността на даден бизнес, толкова повече въглерод произвежда. Там, където се поддържат големи центрове за данни и много ИТ системи, вероятно могат да се открият потенциални области за намаляване на въглеродните емисии.

ИТ лидерите биха могли да потърсят инструменти, с които да проследяват въглеродните емисии, точно както финансовите системи проследяват дебити и кредити. Тези системи може дори да се преплитат в някакъв момент, тъй като правителства, индустриални консорциуми и отделни компании обмислят как да направят така, че да има измерима, парична стойност на въглерода – и съответно как да насърчават намаляването му с паричен стимул от типа на кредит или данък.

Накратко, точно както бизнес- и технологичните лидери имат задачата да управляват финансовите показатели, скоро те ще имат задачата да управляват показателите за емисиите на въглерода.

Обхват и неговото разбиране

Често в тези дискусии се чува думата „обхват“. Това касае трите „нива“ на влияние върху отделяните въглеродни емисии. Обхватът по същество варира от това, което е в непосредствен контрол на компанията, до това, което е изцяло извън управлението на компанията.

Например, въглеродните емисии, дължащи се на харченето на гориво, което захранва резервните генератори в локалния център за данни, ще се нарича емисии от обхват 1. Те обикновено са най-лесните за проследяване и управление. Всички са под директния контрол на компанията.

Обхват 2 е малко по-сложен, тъй като включва непреки емисии, произведени от дейността на компанията. Фактори като електричеството, закупено от електроразпределително предприятие, което захранва сървърите на центъра за данни и охладителното оборудване, би бил включен в обхват 2, тъй като центърът за данни е под контрола на компанията, но електричеството не е.

Както може да се очаква, емисиите от третото ниво са най-трудни за проследяване, тъй като включват дейности извън контрола на компанията. Този трети слой обхваща дейности на фирмите от веригата за доставки, емисии от оборудване под наем и др.

Перспектива

Независимо дали лидерите са съгласни с целите на ESG и Протокола за парникови газове, въглеродът рано или късно ще влезе в списъка на важните измерители на ефективността на бизнеса. Затова специалистите препоръчват мениджърите да се подготвят отсега и да са наясно с темата и с това какво могат да направят в собствената си компания.

Коментар