6 начина, по които 6G ще промени света

Шестото поколение мрежи ще са по-екологични и ключови за дигиталните близнаци (снимка: CC0 Public Domain)

Мобилните комуникации от шесто поколение обещават целия капацитет на 5G и много повече. За тях се говори не толкова като за революция – тя е по-скоро еволюция, постепенно преминаване към по-бързи скорости и по-голяма свързаност.

Широколентовите 6G клетъчни мрежи вероятно ще бъдат по-бързи и по-разнообразни от това, което имаме при 5G. Ще поддържат широк набор от приложения и устройства. Това е обещание за разнообразие от корпоративни приложения извън мобилните телефони – стига тези сценарии на използване да се окажат наистина практични.

Без съмнение мнозина ще кажат, че е твърде рано да говорим за 6G. Но докато още свикваме с петото поколение, експертите изтъкват поне шест начина, по които 6G може да промени свързания с технологиите свят – от самата комуникация до търговията на дребно и производството.

Какво пречи на 6G?

6G все още е в начален стадий по отношение на разработване и въвеждане на инфраструктура, която да поддържа този нов стандарт. „Никой няма ясна представа за страхотните нови приложения за 6G и за това какво ще правим на нашите устройства. Но можем да направим доста точни прогнози за това къде ще е необходим голям капацитет“, пише Джо Мадън от Nokia.

„Въпреки че комерсиализацията на 5G все още е в начален етап, никога не е твърде рано да започнем да се подготвяме за 6G“, казва Сунгюн Чой, ръководител на изследователския център за напреднали комуникации на Samsung. „Обикновено отнема около 10 години от началото на изследването до комерсиализацията на ново поколение комуникационни технологии“.

Тези фирми и редица други доставчици работят върху „пътна карта“ за 6G, заедно с Международния съюз по телекомуникации (IYU). В него е формирана „работна група за 6G“. Тя трябва да осигури стандартизация и комерсиализация на шестото поколение мрежи.

Все още се работи по технологиите за генерирането на високочестотни сигнали, управлението на множество безжични чипове в едно устройство, автоматизирането на управлението на разпределените и програмируеми мрежи.

1. Нови начини за постигане на устойчивост

Днешните усилия за устойчивост са ограничени както от технологията, така и от философията за непрекъснато нарастващо потребление и все повече производство. Някои организации виждат 6G като коз от гледна точка на по-добра енергийна ефективност, като например Ericsson. Компанията участва в проекта Next G Alliance, чийто доклад за устойчивостта и 6G отбелязва, че постигането на целите за забавяне на глобалното затопляне изисква всичко – от по-ефективно свързване в мрежите до снабдяване със суровини и обработка на отпадъците.

2. По-практична добавена реалност

Днешните технологични гиганти изследват използването на добавена реалност за помощ и обучение на работното място. Работниците в склада могат да използват очила с добавена реалност, за да работят по-ефективно в голямото пространство с много стоки. Това изисква висока скорост и непрекъсната работа, което се осигурява най-добре от по-бързи мрежи от тези, които имаме днес. Точно тук идва ролята на 6G свързаността.

3. Ускоряване на IoT и периферните изчисления

Ниската латентност на 6G има пряка връзка с развитието на т. нар. периферни изчисления. Други случаи на използване на 6G за IoT включват управлението на инвентар в реално време във фабрики и производствени цехове, обхващане на многобройни здравни устройства с данни и анализ в реално време, както и автопаркове от автономни превозни средства.

4. Нова ера за цифровите близнаци

Друг сценарий на употреба на шестото поколение мрежи са цифровите близнаци. Те помагат на организациите да тестват своите инфраструктури при реалистични условия, на база 3D модели и реални данни в реално време, за да намалят разходите, времето и цената на суровините, необходими за поддържане и развиване на съоръженията. Шестото поколение мрежи ще са ценни в тази светлина, защото най-често използваните дигитални близнаци обхващат широкомашабни инфраструктури: електроразпределителни мрежи, ВиК системи, транспортни мрежи.

5. Подобряване на интегрираното наблюдение

Интегрираното наблюдение е категория безжични технологии, които включват сензорни и комуникационни системи, оптимизиращи безжичните ресурси и позволяващи наблюдение на околната среда в обширни региони. Добавянето на 6G към технологичния микс в бъдеще може да бъде ключово за подобряване на производителността, както и за по-ефективно използване на хардуерните и софтуерните ресурси.

6. Сътрудничество

Връзките с ниска латентност и висока надеждност са в основата на редица ценни приложения, включително спешната помощ и гражданската защита. Според Qualcomm, гладкото функциониране на 6G може да доведе до утвърждаването на „унифицирана платформа, която може да изведе човешкото потапяне в дигиталния свят на следващото ниво“.

Това може да включва и далеч по-реалистично дистанционно сътрудничество. Qualcomm нарича това XR – разширена реалност: дигитално пространство в реално време, в което хората се срещат и правят заедно различни неща, чувствайки се толкова естествено, сякаш действително се намират в едно помещение.

Коментари по темата: „6 начина, по които 6G ще промени света”

добавете коментар...

  1. SoC

    Щото 4 джито още не са оправили

  2. въздехар фърчилкоф

    5g те рабати със сдкорост обещана и доже го нема навсякъди!!!

Коментар