„Дрон като услуга“ намира все повече приложения

Услугите с дронове са нов пазар, който ще се радва на средногодишно нарастване на приходите от 46,8% до 2032 година (снимка: CC0 Public Domain)

От селското стопанство и инфраструктурата до логистиката и управлението на бедствия – предлагането на дрон като услуга отключва нови възможности за по-добра ефективност.

Един от първите сектори, които се ориентираха към използването на дронове като услуга, беше селското стопанство. Там практиката бързо показа високата стойност, която може да донесе. Дроновете за селското стопанство могат да бъдат оборудвани със сензори и камери за събиране на данни за здравето на културите, напояването и почвените условия, което води до по-добра производителност и намаляване на разходите.

Събирането на данни и анализите от дроновете помагат на фермерите да идентифицират навреме и с висока точност проблеми като нашествието на вредители, водния стрес за насажденията или екологичните щети. Така дроновете правят възможно т. нар. прецизно земеделие, предоставяйки отчети в реално време и визуални данни за условията във фермата и околната среда.

Управлението на сигурността по границите също може да се възползва от възможностите за наблюдение на охраняваните погранични територии. Предизвикателствата пред сигурността включват трансграничен тероризъм, нелегална миграция, контрабанда на оръжие/дрога и трафик на хора. За службите по гранична охрана дроновете действат като летящи стражи, бдящи над труднодостъпни за обхождане области.

Възможностите за наблюдение се увеличиха многократно с въвеждане на алгоритми за изкуствен интелект, достъп до данни в реално време до кадри от всяка точка, термовизионни камери и прецизно проследяване на целите. Това прави работата на граничарите много по-лесна, всеобхватна и бърза. Благодарение на съвременните технологии за визуализация дроновете се справят добре с всякакви метеорологични условия. Наред с всичко друго дроновете могат да носят радари и дори да откриват подземни тунели.

По отношение на вътрешната сигурност дроновете с изкуствен интелект и способности за лицево разпознаване могат ефективно да предотвратяват престъпления и да наблюдават тълпи, особено при идентифицирането на лица с криминално досие в претъпкани райони като стадиони и протестни шествия.

Дроновете като услуга помагат на органите за управление на бедствия, като осигуряват въздушно наблюдение в реално време, помагайки в спасителни операции и оценка на щетите с термични камери, LIDAR и мултиспектрални сензори.

Секторите на електронната търговия и логистиката също използват дронове като услуга за оптимизиране на работата си и преодоляване на предизвикателствата при доставките. Устройствата правят възможно оптимизирането на маршрутите, минимизиране на разхода на гориво и спестяване на разходи за логистичните компании. Летателните апарати подобряват и управлението на инвентара и точността на поръчките. Това води до по-високо удовлетворение на клиентите заради по-бързите доставки.

Дроновете се използват и за проучване и картографиране на строителни обекти, наблюдение на напредъка, осигуряване на съответствие с нормативните изисквания, създаване на точни 3D модели, идентифициране на изискванията за поддръжка и смекчаване на потенциални опасности.

Предизвикателства не липсват. Успешната интеграция на дроновете в ежедневната дейност изисква внимание към регулаторните и оперативните изисквания. Все повече страни въвеждат схеми за лицензиране на операторите на дронове, разпоредби за регулиране на въздушното пространство и за опазване на неприкосновеността на личните данни.

Стабилната регулаторна рамка е ключово условие за развитието на пазара на дрон като услуга. На дневен ред в момента са регулациите за управление на въздушното движение и протоколите за безопасна интеграция с „традиционните“ самолети и други пилотирани летателни средства.

Експертите от сектора подчертават необходимостта от сътрудничество и партньорства между заинтересованите страни в частния сектор, както и между частния сектор и правителствата. Пазарът на „дрон като услуга“ (DaaS) тепърва ще позволи на предприятията да изследват множество нови услуги, спестявайки им солидни инфраструктурни инвестиции.

Размерът на глобалния DaaS пазар се оценява на 9,60 милиарда щатски долара за 2021 г. и се очаква да регистрира средногодишно нарастване на приходите от 46,8% до 2032 година. По това време секторът навярно ще възлиза на над 641 мрд. долара, според последния анализ на Emergen Research. Нарастващото търсене на дрон-услуги за географско наблюдение и времево-ефективни услуги за доставки ще е основен фактор, движещ растежа на приходите.

Производителите на дронове все повече ще произвеждат персонализирани БЛА за различни специфични цели като управление на складове, фото-заснемане, анализ на въздушни изображения, логистика, проучвания за полезни изкопаеми и други.

Коментар