Робот плува като риба, пълзи като змия

Инженери от политехническото училище в Лозана (EPFL) създадоха робот, който се придвижва еднакво успешно по вода и суша. В рамките на проекта Salamandra robotica II е конструирано устройство, способно да преминава бързо от един режим в друг.

Универсалният земноводен робот напомня саламандър. Гъвкавото тяло на Salamandra robotica II подхожда идеално за маневри във водна среда, а крайниците му се въртят като колела, когато се придвижва по сушата.

Роботът се управлява безжично чрез ноутбук. Операторът може да променя модела на движение, скоростта и направлението. Това позволява на робота да плава като риба, да пълзи като змия по земята или да тича като гущер.

Изследователите ще продължат да усъвършенстват своето творение, по което работят още от 2007 година. Те се надяват подобни работи да намерят приложение в спасителни мисии.

Коментари по темата: „Робот плува като риба, пълзи като змия”

добавете коментар...

  1. kokich

    Е па сега нали видя…

  2. kris

    Аз змия с крака до сега не съм виждал.

Коментар