Спецовете по ИТ сигурност са най-добре платени

Търсенето на професионалисти по информационна сигурност продължава да расте, като тези кадри са и по-скъпо платени спрямо останалите ИТ специалисти, сочи ново проучване.

„2013 Salary Survey”, проведено от Information Week, установява, че средната заплата на служителите на пълно работно време е 95 хиляди долара за миналата година в САЩ. Това е с 2 хиляди долара по-малко спрямо 2011 г. В същото време заплатите на ръководни длъжности достигат 120 хиляди долара, или с 5 хиляди долара повече от предходната година.

Подобни възнаграждения са значително по-високи от средните за ИТ служители – както обикновени, така и мениджъри. Средната заплата в ИТ индустрията през 2013 г. е била 87 хиляди долара за редови служител и 110 хиляди долара за ръководителите.

Изследването показва също, че има голяма разлика между заплащането на мъжете и жените в ИТ индустрията. Редовите специалисти-мъже по информационна сигурност получават с 2 хиляди долара повече от колежките-жени. При мениджърите обаче средната заплата е 120 хиляди долара независимо от пола.

63% от анкетираните твърдят, че са удовлетворени или много удовлетворени от всички аспекти на настоящата си длъжност. Немалко специалисти по ИТ сигурност обаче са готови да напуснат работата си, въпреки високото заплащане и удовлетвореността от условията. На първо място, те биха направили това, заради още по-висока заплата – подобна мотивация имат 68% от редовите служители и 73% от мениджърите.

Същевременно, наблюдава се спад в увереността за бъдещето на професията. 89% от редовите служители и 92% от мениджърите по ИТ сигурност заявяват, че са уверени в своето бъдеще, докато през 2012 г. подобно мнение са имали съответно 92% и 93%. Сред причините за това са неувереността в държавното финансиране на индустрията и съкращаването на бюджетите, както и високите изисквания към възможностите за предотвратяване на атаки и квалификацията.

Един от критериите за висок доход на специалистите по ИТ сигурност е притежаването на сертификат. Обикновените служители, които са сертифицирали своите умения, получават с 12 хиляди долара повече, а ръководителите със сертификат – с 10 хиляди долара повече на година.

Коментар