100 млн. евро отпуска ЕК по програма „Бъдещият интернет”

ЕК ще финансира с още 100 милиона евро 1000 технологични и иновативни дружества по програма "Бъдещият интернет"

ЕК ще финансира с още 100 милиона евро 1000 технологични и иновативни дружества по програма “Бъдещият интернет”

Европейската комисия предоставя 100 млн. евро за нови технологични предприятия и други иновативни дружества.

Финансова подкрепа ще получат 1000 фирми в рамките на програмата за публично-частно партньорство „Бъдещият интернет”.

Целта е да бъдат разработени приложения и други цифрови услуги в области като транспорт, здравеопазване, интелигентни производствени системи, енергетика и медии.

„Нуждаем се от повече иновации и по-значителна цифровизация на икономиката в Европа, а основната предпоставка за това е наличието на по-добри условия за нововъзникващите предприятия. Не даваме празни обещания, а действително инвестираме”, каза заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, като припомни, че на конференцията Le Web в Париж през декември е обещала конкретни действия.

Този трети етап на финансирането на партньорството има за цел разработване на нови интернет приложения и услуги за широк спектър от области. Финансирането ще се извършва чрез 20 консорциума – екипи от интернет средата, вкл. бизнес ускорители, платформи за публично набиране на средства в интернет, инвеститори на рисков капитал, помещения за работещите извън традиционните бюра лица, регионални организации за финансиране, технологични компании и сдружения на малки и средни предприятия (МСП).

Подходящите консорциуми ще се подбират в зависимост от начина, по който възнамеряват да оптимизират икономическото въздействие от финансирането в интернет средата. Услугите и приложенията ще се създават на базата на технологии, разработени в рамките на програмата „Бъдещият интернет”.

Коментар