Западна Европа харчи $15 млрд. годишно за облака

Разходите за облачни услуги в Западна Европа достигнаха 15 млрд. долара през 2012 г.

Разходите за облачни услуги в Западна Европа достигнаха $15 млрд. през 2012 г.

Западноевропейските потребители са направили голяма стъпка напред във внедряването на облачни решения, сочи анализ на IDC.

Ако към началото на 2012 г. повечето компании в региона само са декларирали планове за преход към облачни изчисления, то в момента практически всяка една от тях в известна степен ползва клауд услуги. Половината подобни услуги са задействани в ключови бизнес процеси.

Обемът на средствата, изразходвани за облачни решения и услуги през 2012 г. от западноевропейските потребители, възлиза на 15 милиарда долара, по данни на IDC. “Облачните решения се явяват ключова област на инвестиции за доставчиците на услуги и постоянно виждаме нови предложения в тази сфера”, се посочва в анализа.

Въпреки бързия ръст на пазара на клауд услуги, конкуренцията е много сериозна и всеки доставчик се стреми да се отличи на фона на останалите със свой собствен подход. Някои поставят акцент върху трансформацията на бизнеса и иновациите, други на инфраструктурните преобразования, а трети – на създаването на ефективни оперативни среди.

IDC съветва потребителите при избор на облачни услуги да отчитат, от една страна, собствените си нужди, а от друга – опита на един или друг доставчик. Освен това в условия на постоянно появяващи се нови предложения, важен критерий при избора на решение са отзивите от неговото реално използване.

Коментар