Разширяват обхвата на речната ИС

„Проектът има изключително значение както за България, така и за всички европейски държави“, каза заместник-министър Петър Киров

„Проектът има изключително значение както за България, така и за всички европейски държави”, каза заместник-министър Петър Киров

Договор за разширяване обхвата на услугите на речната информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС бе подписан вчера.

Проектът изгражда националната част от Общоевропейска система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища и се финансира от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., съобщи МТИТС.

БУЛРИС цели да повиши както безопасността в корабоплаването по българския участък на река Дунав, така и да минимизира случаите на замърсяване на реката.

Проектът допринася за по-добро използване на р. Дунав като основен вътрешен воден път на ЕС и за развитие на логистичните и транспортните вериги, които пресичат България. Бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

В рамките на първата фаза на проекта вече е изградена необходимата технологична инфраструктура в 16 комуникационни точки, разположени по протежението на р. Дунав на територията на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра. В момента се провеждат тестове на системата, която предстои да бъде пусната в експлоатация в началото на 2014 г.

С днешното подписване на договора разширението на системата и обхвата на услугите се възлага на Консорциум „БУЛ РИС 2”, който обединява компаниите „Транзас Марин Интернешънъл АБ” – Швеция, „Транзас Медитерейниън САС” – Франция и българската „Телелинк”. Партньорите в консорциума са специализирани в проектиране и изграждане на системи за управление и контрол на корабния трафик, за радарно проследяване и за обмен на данни между  плавателните средства и бреговите служби. Стойността на договора за разширяване на БУЛРИС е 9 494 000 лв., а срокът за изпълнение е 18 месеца.

Коментар