Фолксваген отсрами Европа в R&D инвестициите

ЕС все още изостава от своите основни конкуренти в бизнес инвестициите в НИРД

ЕС все още изостава от своите основни конкуренти в бизнес инвестициите в НИРД

За първи път от 2004 г. насам предприятие от ЕС – германският производител на автомобили Фолксваген – е най-големият инвеститор от частния сектор в научноизследователската и развойната дейност (R&D, НИРД).

Фолскваген зае челно място в индекса на Европейската комисия за 2013 г. с инвестиции в размер на 9,5 милиарда евро през миналата година. Като цяло базираните в ЕС предприятия (527 дружества) са повишили инвестициите си в НИРД с 6,3%, което е малко над средната стойност за 2000 предприятия, включени в индекса (+ 6,2%). Както и миналата година обаче те изостават спрямо колегите си от САЩ (+ 8,2%).

Дружествата от ЕС също така показват смесени резултати в зависимост от своя сектор, като в някои сектори има растеж на НИРД, а в други – застой или понижаване. Дружествата, участващи в индекса на ЕС, очакват техните инвестиции в НИРД да се повишат средно с 2,6% годишно за периода 2013-2015 г., което представлява понижаване на очакванията от предходната година.

„ЕС все още изостава от своите основни конкуренти в бизнес инвестициите в НИРД, а в последните доклади са налице и някои тревожни сигнали. Въпреки положителните резултати на най-успешните европейски компании във важни промишлени сектори като автомобилостроенето, все още сме твърде слаби във високотехнологичните области като биотехнологии и софтуер”, коментира европейският комисар Мойра Гейгън-Куин.

Второ място в класацията заема Samsung Electronics от Южна Корея с инвестиции в размер на 8,3 милиарда. От компаниите в Топ 10 пет са със седалище в САЩ (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson и Pfizer), две – в Швейцария (Roche и Novartis) и едно – в Япония (Toyota). Дружествата от ЕС изпреварват тези от САЩ също в промишленото инженерство (+12,3% спрямо +9,4%) и авиокосмическата и отбранителната промишленост (+9,5% спрямо -1,3%).

Резултатите на дружествата от ЕС в сектора на ИКТ са смесени, като показват добри резултати в областта на софтуерните и компютърни услуги (+14,2%) и спад в производството на хардуер за ИТ (-2,3%). За разлика от тях, базираните в САЩ компании се представят добре и в двата сектора (съответно +12,6% и +14,8%).

Анализ на тенденциите през последните 10 години показва, че САЩ продължават да увеличават специализацията си в сектори с интензивна НИРД като ИКТ и здравеопазване (чийто дял е 70% от общите инвестиции в НИРД, направени от американските дружества от индекса през 2012 г. спрямо 64% през 2004 г.).

Коментар