БАН стартира проект за бизнес-инженерство

БАН и ВУЗФ представиха проект за изграждане на ново поколение от конкурентоспособни учени

БАН и ВУЗФ представиха проект за изграждане на ново поколение от конкурентоспособни учени

25 млади учени-докторанти ще участват в проект за повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството, стана ясно на пресконференция в БАН.

Проектът се реализира по Оперативна программа „Развитие на човешките ресурси” и ще продължи до октомври 2015 година. Младите учени ще имат финансова възможност да завършат своите изследвания, да направят научни публикации, както и да присъстват на повече от 30 международни конференции в цял свят.

Основната идея на проекта е да се изгради механизъм за ефективно взаимодействие между учени и специалисти от практиката, в сферата на иновациите, и по този начин да се създаде среда за развитие на конкурентоспособни предприятия.

Конкурентоспособността стъпва на нови технологии, продукти и услуги, за които вече съществуват научни резултати. Ключов момент в случая е подготовката на докторанти, пост-докторанти и млади учени, които от една страна да са създателите на новото икономическо знание, а от друга – да притежават допълнителни умения и знания как да бъдат приложени тези научни постижения в практиката. Разработен е механизъм, в основата на който е концепцията за бизнес-инженерството като форма на трансфер на научни резултати към бизнеса.

Целта на проекта е изграждане на ново поколение от конкурентоспособни учени, които да притежават квалификация и специфични умения, адекватни на образователните критерии, и едновременно с това да познават потребностите на бизнеса и пазара на труда.

БАН ще си партнира с бизнеса с идеята младите хора да получат достъп до конкретни заявки от индустрията и да създават нови продукти с практическа насоченост.

Проектът се осъществява съвместно между Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Института за икономически изследвания при БАН. Ръководител на проекта е проф. д-р Костадин Костадинов (БАН).

Коментар