Грийнпийс похвали Тим Кук и Apple

Стремежът на Apple към по-голяма прозрачност е отличителна черта на управлението на Тим Кук, твърди Грийнпийс

Стремежът на Apple към по-голяма прозрачност е отличителна черта на управлението на Тим Кук

След като прочете новия доклад на Apple за отговорността на доставчика (Apple’s 2014 Supplier Responsibility Report), еко организацията Грийнпийс (Greenpeace) изглежда е останала много доволна от видяното.

Наскоро Грийнпийс излезе с изявление, в което прославя мениджмънта на ИТ гиганта от Купертино. Стремежът на Apple към по-голяма прозрачност по отношение на доставчиците се превръща в отличителна черта на управлението на Тим Кук, коментират „зелените”.

Apple показа мускули в миналото, за да накара доставчиците да отстранят опасни вещества от продуктите и да достави повече енергия от възобновяеми източници в центровете за данни. Доказа се, че същият модел може да проработи и за намаляване на използването на конфликтни минерали, посочва Грийнпийс.

В новия си доклад Apple поставя акцента върху танталит и как компанията се сдобива с този рядък минерал, необходим за производството на различни части на нейните устройства. Apple твърди, че всички активни топилни пещи за танталит са валидирани като безконфликтни от трети страни – одитори.

Коментар