Започна изграждане на оптиката за бърз интернет

Днес бяха подписани първите договори по проекта за изграждане на високоскоростен широколентов достъп в България

Днес бяха подписани първите договори по проекта за изграждане на високоскоростен широколентов достъп в България

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) стартира изграждането на оптична инфраструктура по проекта за бърз интернет в България.

Първите договори по проекта бяха подписани днес от ИА ЕСМИС с консорциумите „Броудбанд България” и „ССВ-ТСВ 2015”. В състава на „Броудбанд България” влизат „Телелинк” ЕАД и  „Мармет” ООД, които ще проектират и изграждат оптични кабелни трасета в Северна България за нуждите на ИА ЕСМИС – бенефициент по проекта. Общата стойност на поръчката е над 11,815 млн. лева без ДДС.

Консорциум „ССВ-ТСВ 2015”, в който водещ партньор е ДП „Съобщително строителство и възстановяване”, ще проектира и изгражда оптични кабелни трасета в Южна България. Стойността на поръчката е над 10,672 млн. лв. без ДДС.

Гаранционните срокове и по двата договора са 10 години за всички видове новоизпълнени строителни конструкции, 8 години за оптичната кабелна мрежа и съоръжения към тях и 5 години за доставеното и монтирано оборудване.

Оптичните кабелни трасета в Южна и Северна България трябва да са готови до 24 септември 2014 г. След това ИА ЕСМИС ще организира търг за избор на оператор на мрежата, който да поддържа и администрира готовата оптична кабелна инфраструктура.

Условията за избор на оператор са определени от Европейската комисия и изискват изградената инфраструктура да се използва както от държавни институции, така и от частни компании, които да имат равен достъп до нея. Договорът за администрирането и поддръжката й ще бъде за период от 13 години.

Проектът „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментари по темата: „Започна изграждане на оптиката за бърз интернет”

добавете коментар...

 1. Пандо палачинката

  8 – 9 на метър с изкопните работи и после със зариването на дупките и въстановяването на настилката + заплати за труда + данъци + някаква печалба? Как?

 2. Светнат

  и да почне кражбата сега 25лв на метър при себестойност 8 – 9 лв. Честито европейци

 3. Ivan

  Optika da iskash. Prodava se sega.

 4. китодар

  а хора търсят ли се? сплайсьори:)

Коментар