ЕС обяви стратегия за киното в цифровата ера

Нова европейска стратегия за киното цели да стимулира културното многообразие и конкурентоспособността в ерата на цифровите технологии, съобщиха от Брюксел.

Европейските филми представляват почти две трети от новите филми, пускани по екраните в ЕС, но имат дял от едва една трета от продажбите на билети. Макар че броят на филмите, създадени в Европа, се е увеличил от около 1100 през 2008 г. на 1300 през 2012 г., повечето европейски филми са показвани по екраните само в страната, в която са създадени, и рядко в други държави.

Целта, която си поставя новата стратегия на ЕС „Европейското кино в цифровата епоха”, стартирана вчера от Европейската комисия, е да се преодолее това предизвикателство, като се наблегне на нуждата от оптимално използване на възможностите, свързани с новите способи за разпространение, с цел засилване на културното многообразие и конкурентоспособността.

Според стратегическия документ, публичното финансиране следва да се съсредоточи в по-голяма степен върху разширяването на зрителската аудитория на европейските филми и увеличаването на подкрепата за създаването, промотирането и международното разпространение на филми. Понастоящем близо 70% от националното публично финансиране се отделя за създаването на филми, а не за максималното увеличаване на зрителския потенциал.

Препоръчват се също така повече гъвкавост и експериментиране, що се отнася до това кога и чрез какви способи филмите стигат до публиката, предвид нарастващата популярност на видеото по заявка и изтеглянето на филми от интернет.

Стратегията ще стимулира нов процес на диалог – т.нар. Европейски филмов форум, като целта е да се насърчи обменът на идеи за по-добри способи за взаимно допълване между националната, регионалната и европейската аудио-визуална политика и за по-добър отговор от тяхна страна на предизвикателства като цифровизацията и трудностите, срещани от много филмови компании при опитите им да си осигурят финансиране.

Форумът стартира вчера с конференция на филмовия фестивал в Кан и ще събере експерти от Европейската комисия, държавите членки, национални и регионални фондове за кинематография и други представители на сектора. Той ще получи подкрепа по линия на програмата „Творческа Европа” за провеждане на семинари, събиране на данни и транснационален обмен.

През 2012 г. в ЕС са били създадени около 1300 филма в сравнение със само малко над 800 в Съединените щати. Средният размер на бюджета на кинопродукция от ЕС е в диапазона между близо 11 милиона евро във Великобритания, 5 милиона евро в Германия и Франция и 300 000 евро в Унгария и Естония. Средният размер на бюджета на кинопродукциите от САЩ е 15 милиона щатски долара (11 милиона евро).

2,1 милиарда евро годишно се предоставят в подкрепа на европейската аудио-визуална индустрия чрез европейските фондове за подкрепа на кинематографията. Това включва около 110 милиона евро годишно от програма „МЕДИА”, която е част от програма „Творческа Европа”.

Едва 8% от европейските филми стигат до големия екран в държава извън ЕС. През 2012 г. над 60% от всички разпространявани в ЕС филми са били европейски, но само една трета от продадените билети са били за европейски филми. За сравнение, 20% от кинопремиерите са били продукции от САЩ, като на тях се е падал дял от 65% от посещенията в киносалоните на ЕС.

Обикновено по-малко от 10% от бюджета на даден филм се изразходва за разпространение. Телевизията продължава да бъде най-широко използваната платформа за гледане на филми. През 2011 г. над 40% от общо 122 000 игрални филма, показани по телевизията в ЕС, са били от Европа (8% са били национални продукции, 15% са били продукции на други европейски държави, а близо 20% са били изцяло или отчасти европейски копродукции).

През 2012 г. пазарът в сегмента „видео по заявка” е отбелязал ръст от 60% в Германия и от 15% във Франция, по данни на Европейската комисия.

Коментар