Преносът на данни в ЕС бързо се увеличава

Изграждането на реално действащ единен пазар на далекосъобщенията изисква намаляване на административните процедури, заяви Нели Крус

Изграждането на реално действащ единен пазар на далекосъобщенията изисква намаляване на административните процедури, заяви Нели Крус

Европейската комисия публикува доклад за пазара на далекосъобщенията и за регламентирането му в ЕС за периода 2012-2013 г. В него се посочва, че през 2013 г. приходите в сектора отбелязват нов спад, но инвестициите започват да нарастват.

Използването на традиционните телефонни услуги намалява за сметка на интернет телефонията (VoIP), която става все по-популярна, а преносът на данни бързо се увеличава. Цените за разговорите и за пренос на данни по мобилен телефон са по-високи в ЕС, отколкото в САЩ, но „средният приход от потребител” в САЩ е по-голям поради по-масовото навлизане на мобилните телефони.

През 2012 г. само Дания, Германия, Латвия и Малта са изпълнили целта да предоставят разрешение за специфични обхвати на радиочестотния спектър. През 2013 г. целта вече е постигната в 21 държави членки, но закъснението да се предостави радиочестотната лента 800 MHz значително е забавило разгръщането на мобилните мрежи с 4G в ЕС.

Срокът за получаване на разрешително за внедряване на нови мрежи е от няколко дни до няколко години в зависимост от това къде в ЕС се изгражда мрежата. Повечето компетентни органи все още не предоставят възможност за подаване на заявления по електронен път.

Според друга констатация от доклада, в някои държави членки, сред които Белгия, България, Чешката република, Франция, Люксембург, Малта и Полша, достъпът до пасивната далекосъобщителна инфраструктура е разпокъсан, сложен и тромав.

В отделните държави членки таксите между юридически лица за преносимост на номера, т.е. начисляваните на конкурента разходи за прехвърлянето на номера на даден абонат, варират в широки граници.

Повечето европейски държави са разработили планове за високоскоростен интернет (с изключение на Гърция, Румъния и Кипър, които довършват подготовката им). Финансирането на националните проекти за високоскоростна връзка обаче е разнородно — чрез държавни средства под формата на държавна помощ или от структурните фондове на ЕС.

Според заместник-председателя на Европейската комисия Нели Крус, за изграждане на реално действащ единен пазар трябва да бъдат намалени административните процедури и да се въведе по-съгласувана нормативна уредба както на национално равнище, така и на равнището на ЕС.

Коментар