Напредва проектът за бърз интернет

Процедурата за избор на оператор, на който да се отдаде под наем изградената инфраструктура, ще бъде готова до края на годината, съобщи ръководителят на проекта Васил Василев

Процедурата за избор на оператор, на който да се отдаде под наем изградената инфраструктура, ще бъде готова до края на годината, съобщи ръководителят на проекта Васил Василев

По-голяма част от мрежата по проекта за високоскоростен интернет ще бъде готова до края на април, съобщиха от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. В частност, ще бъде завършена физическата свързаност на мрежата от следващото поколение.

До края на 2015 г. ИА „ЕСМИС” ще има готовност и с процедурата за избор на оператор, на който да се отдаде под наем изградената инфраструктура, обясни ръководителят на проекта Васил Василев по време на конференция за е-управление на ICT Media.

Вече са изградени и приети оптичните кабелни трасета Пловдив-Брезово, Перник-Ковачевци и Разград-Самуил. Проблем има само с трасетата във Видин и Смолян, в другите общини проектът се движи в график.

ИА ЕСМИС е инициатор на промени в ЗУТ, по специално за изграждане на линийна инфраструктура в цялата държава. Това ще бъде в синхрон с изискванията на ЕК за следващия програмен период, които включват при изграждане или рехабилитация на пътища от 2016 г., задължително да бъде изграждана и цялата инфраструктура, необходима за държавата, вкл. електропроводи, канална мрежа и оптика.

Наличието на свързаност с мрежата на държавната администрация на структурите от централната и местна администрация е необходимо, но недостатъчно условие за  развитие на електронното управление у нас, допълни още Василев. Според него, за да могат електронните услуги, предоставяни на гражданите и бизнеса да се реализират по най-добрия начин, е необходимо оптималното използване на  наличните финансови, ИКТ и човешки ресурси. На места, такива ресурси са налични, но не се използват по най-добрия начин.

„Сблъсквали сме се със случаи, при които ново и скъпоструващо ИКТ оборудване е налично в общинските администрации, но не се използва по различни причини. На други места такъв ресурс е нужен, но не може да бъде осигурен поради липса на финансовия средства.  На трети места пък имат идеи и оборудване, но не разполагат с ИТ специалисти”, коментира Василев.

По неговите думи, необходимо е известно оптимизиране и централизация на наличните и планирани ИКТ ресурси в добре осигурени, поддържани и защитени центрове за данни, които ще са в състояние да предоставят на администрациите информационна инфраструктура, изчислителни платформи и софтуерни приложения под формата на „облачни услуги”. Административните структури ще могат да използват тези услуги когато и колкото са им необходими.

ИА ЕСМИС е разработила функционира прототип на център за данни, в който се тестват облачни услуги. Допълнителен изчислителен ресурс (сървъри), външна памет (дискови масиви) или приложения ще могат да се доставят при необходимост на административните структури. Когато тази необходимост отпадне, ресурсите ще  бъдат освобождавани изцяло или частично за използване от други потребители.  Такъв подход ще осигури оптимално използване на ресурсите и ще бъде в  интерес  на общините, категоричен е Василев.

Освен изградената инфраструктура, ЕСМИС планира да развива и услуги. В момента агенцията изгражда мини центрове за данни, със собствени средства и налични мощности, като на принципа на облачните услуги ще бъде дадена възможност на администрациите, които са свързани към Единната електронна съобщителна мрежа, да направят съвместно пилотни проби и да видят какви услуги могат да ползват от този облак.

„В момента активно използваме Microsoft Lync, имаме 1500 лиценза, които може да предоставим на общините. Всички услуги, които ЕСМИС предоставя, са безплатни за общински и държавни структури в страната”, обясни Василев.

Услугата е тествана съвместно с Министерството на финансите и Министерство на отбраната, така че може да се реализира и с общините. „Облачните услуги са бъдещето на ИТ, пестят средства за купуване на сървъри и други мощности, които са основно перо във всяка общинска администрация”, заяви Василев.

ЕСМИС разполага със свободни помещения в цялата страна, в които по-големите общини могат да създадат собствени центрове за данни, поддържани от агенцията. Такива центрове вече действат за Агенцията по вписванията и НОИ, съобщи Василев.

Свободните мощности могат да се ползват и като резервни на съществуващи центрове.  Така, със сравнително скромни средства за няколко години, на базата на ЕЕСМ и подходящи съобщителни обекти, в които сега се намират опорни възли на мрежата, може да бъде изградена инфраструктура от центрове за данни, която да предоставя облачни услуги за администрацията.

Коментар