Българският ИКТ пазар гони $5,5 млрд. тази година

Най-добри шансове за ръст има софтуерният сектор, сочи анализ на CBN

Най-добри шансове за ръст има софтуерният сектор, сочи анализ на CBN

ИКТ индустрията в България я очаква успешна като цяло 2016-та година. Анализаторската компания CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. прогнозира ръст на пазара.

На фона на сложната икономическа и политическа ситуация в България и Европа, 2016-та ще бъде по-добра година за ИКТ бизнеса. Прогнозата на CBN сочи, че над 10 хиляди компании от 12-те сектора на ИКТ индустрията у нас ще генерират приблизително 5,5 милиарда долара приходи – това е ръст от около 5% и съотношение спрямо БВП, надхвърлящо 11%.

Най-добри шансове за ръст CBN вижда в развитието на софтуерния сектор, при доставчиците на телеком оборудване, ИТ дистрибуцията и контактните центрове. Анализаторите очакват, че през 2016 г. телеком бизнесът в страната ще стабилизира приходите си и вероятно най-сетне ще отбележи лек ръст, допълнително стимулиран от смяната на собствеността в БТК (Виваком) и Близу.

Открояващи се технологични тенденции ще бъдат облачните технологии, мобилните приложения, електронните магазини и бизнес софтуерът. При продуктите се очертава увеличаване на водещата позиция на смартфоните, забавяне на продажбите на таблети и връщането на лаптопа като движещ фактор на PC индустрията.

CBN очаква също добро развитие на мрежовите технологии на всички нива – и пасивно, и активно оборудване.

Развитието на ИКТ индустрията в страната ще задълбочи двете нови тенденции в живота на обществото ни – ръста на онлайн магазините и на платформите за електронно обслужване на клиенти във всички сектори – от банковия до комуналния и телеком сектора. Като резултат, CBN очаква през годината да започне по-масово закриване на банкови офиси, гишета и магазини за обслужване на клиенти.

Продължава високият темп на развитие и ръст на приходите на китайските технологични компании на българския пазар – тенденция, която CBN очаква да продължи и през настоящата година, подпомогната от ръста на втората по големина икономика в света и експанзията на китайския капитал.

Технологиите в държавната и общинските администрации се очертава да останат и тази година на критично ниски нива, основно заради липсата на достатъчно добри комуникации между политическото управление на страната и технологичния бизнес, сочи анализът на CBN.

Безспорно едно от добрите събития, независимо от липсата на опит и видимото отсъствие на познание за технологичната индустрия в България, е новият технологичен парк в София, коментират от анализаторската компания.

Коментар