Една трета от компаниите планират е-документооборот

Голяма част от компаниите искат да цифровизират документите, за да намалят физическото пространство за съхранение

Голяма част от компаниите искат да цифровизират документите, за да намалят физическото пространство за съхранение

Много европейски компании използват документи както в хартиен, така и в цифров вид. Само една трета от фирмите обаче планират да преминат напълно към електронен документооборот, според изследване на IDC по поръчка на OKI Europe.

Според анализаторите, голяма част от компаниите искат да цифровизират документите, за да намалят физическото пространство за съхранение в офиса и отвъд неговите предели.

С тази задача могат да се справят т.нар. „умни” многофункционални устройства (МФУ), които позволяват мигновено изпращане на сканирани документи по електронна поща, в предварително зададена папка (в мрежата на компанията или в облака) или в архив.

66% от анкетираните европейски компании определят съхранението на архивни документи на едно място като главно предимство при автоматизацията на работните процеси.

Умните МФУ предлагат значителни предимства за документооборота, тъй като автоматизират множество трудоемки ръчни операции и позволяват на компаниите да се съсредоточат върху развитието на бизнеса.

Подобно на технологиите за работната среда, умните МФУ изминаха дълъг път за много кратко време, коментират от OKI. Това е пряк отговор на потребността на пазара от цифровизиране и оптимизация на документооборота. Предстои бъдеще с малко документи в шкафа и много цифровизирини документи.

Коментар