Трагичен РС пазар в региона EMEA

Продажбите на персонални компютри в региона ЕМЕА (Европа, Близък изток и Африка) са намалели с 18,2% през четвъртото тримесечие на 2015 г., възлизайки на 20,8 млн. броя, според доклад на IDC.

Като цяло за годината, РС пазарът в ЕМЕА бележи спад от 18% – продажбите възлизат на 76,3 млн. броя, спрямо 93,14 млн. през 2014 г., съгласно данните на IDC.

Негативната динамика на пазара в заключителната четвърт на 2015 г. е обусловена от икономически и политически фактори, в резултат на които се наблюдава спад във всички подрегиони на EMEA. Така например, доставките на компютри в Западна Европа са намалели с 13,8%, а в Централна и Източна Европа – с 24,7%. Влошени резултати показват страните от Близкия изток и Африка, където продажбите на РС бележат спад от 28,9% на годишна база.

Подрегионът CEMA (Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка) е пострадал (24,6%) заради спада в цените на петрола и курса на валутите, както и поради политическата нестабилност. В същото време върху експортно-ориентирания пазар в Западна Европа влияе негативно забавянето на икономическия ръст в Китай.

2015-та беше сложна година за РС отрасъла. Търсенето остана слабо в продължение на всички четири тримесечия, а в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка спадът е двуцифрен, коментира IDC.

Наблюдава се процес на засилваща се консолидация. Сумарният дял на трите най-големи доставчици – HP, Lenovo и Dell – превишава 54%, докато година по-рано беше 50%. Топ 5, където влизат още Asus и Acer, държи над 72% от пазара.

Делът на следващите пет компании от челната десетка – Apple, Toshiba, Fujitsu, MSI и Wortmann – се оценява общо на 27,7% от РС пазара в ЕМЕА през миналата година.

Коментар