Много роли и едно важно решение за дейта центъра

При всички роли и подходи е важно организациите-потребители да разчитат на надежден партньор, на когото могат да се доверят в работата си с облачни ИТ системи, заяви Едуард Бодор, Schneider Electric

При всички роли и подходи е важно организациите-потребители да разчитат на надежден партньор, на когото могат да се доверят в работата си с облачни ИТ системи, заяви Едуард Бодор, Schneider Electric

В днешно време, точно в 2016 година, всяка организация може да възприеме различни роли по отношение функционирането на своите центрове за данни, но във всички случаи има едно важно решение. Това е изборът й на партньор в облачното начинание.

А ролите – те варират от най-консервативния традиционализъм в ИТ сферата до най-смелото експериментаторство. За тях разказа Едуард Бодор, мениждър бизнес-развитие „Центрове за данни” в Schneider Electric, на днешния Cloud Leadership Forum, организиран от IDC България.

Ролите, които наблюдаваме при използване на центрове за данни, могат да се нарекат така: Потребителят, Последователят, Вярващият, Lego-творецът, Доставчикът, Залагащият на сигурно, Лудият експериментатор.

Последователят изгражда свои собствени ИТ системи и приложения само на база на утвърдените най-добри практики.

Потребителят „мята” всичките си приложения в облака и се чувства свободен от грижи и тревоги.

Залагащият на сигурно качва всичките си приложения в облака, но в същото време не остава без непрекъсваеми собствени, инсталационни ИТ системи.

Вярващият поставя всичките си ИТ ресурси и приложения в център за колокация и ги управлява отдалечено.

Lego-творецът „разбива” центъра за данни на отделни компоненти, разхвърля ги на различни места в облака и след това ги кара да работят заедно като едно цяло.

Доставчикът държи на ниската латентност и използва всички средства за целта.

Лудият експериментатор – той пък вкарва всички най-модерни технологии и подходи, които индустрията може да му предостави.

При всички тези роли и подходи обаче е важно организациите-потребители да разчитат на надежден партньор, на когото могат да се доверят в работата си с облачни ИТ системи, посочи Едуард Бодор. Този партньор следва да им осигурява необходимите инфраструктура и услуги гъвкаво и адекватно.

Партньорът също така трябва да е наясно с всички съвременните архитектури и методи, да съчетава най-доброто от доставчиците на хардуер и софтуер, да работи с водещите доставчици във всички области. Ценно е той да има богат опит и добри референции от потребителите си, заключи Бодор.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар